poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

PKO BP uplasował obligacje SNP na 500 mln euro

msd | 12 czerwca 2024
Pięcioletnie senioralne nieuprzywilejowane euroobligacje banku wyceniono ze 155 pb. marży ponad stawkę mid-swap.

W najnowszej emisji nieuprzywilejowanych papierów w euro bankowi udało się wydłużyć okres spłaty do pięciu lat wobec czterech lat w ofercie z marca (wciąż na rok przed upływem terminu wykupu PKO BP uprawniony będzie do skorzystania z opcji call). Mimo tego, papiery wycenione zostały o 5 pb. niższej niż przed trzema miesiącami. 

Jak podaje GlobalCapital, mimo lekko niestabilnego rynku, podczas środowej wyceny PKO BP udało się zawęzić marżę o około 25 pb.

Poprawa warunków finansowania wiązała się jednak z obniżeniem popytu. Przydział wartych 500 mln euro papierów poprzedziła bowiem 33-proc. redukcja zapisów (w marcu wyniosła ona 61 proc.).

Dla PKO BP była to trzecia emisja w ramach wartego do 4 mld euro programu EMTN.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji PKO BP, w tym trzy w złotych i jedna w euro. Z uwagi jednak na ich wysokie jednostkowe nominały (100 lub 500 tys. jednostek danej waluty) papiery pozostają poza obszarem zainteresowania inwestorów indywidualnych.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje