środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Pokerowa zagrywka ABS Investment

msd | 24 marca 2021
GPW zawiesiła obrót wygasającymi 12 kwietnia obligacjami inwestycyjnej spółki za nieprzekazanie w terminie sprawozdania finansowego. ABS obiecuje publikację zaległego raportu, ale zrobi to akurat w takim terminie, że papiery AIN0421 prawdopodobnie już nie zdążą powrócić do obrotu.

Czas na publikację rocznego zaudytowanego sprawozdania ABS Investment miało do 22 marca, co było ostatnim możliwym terminem dla notowanych na NewConnect spółek, które nie chciały przekazywać samego raportu za IV kwartał. Ale ponieważ spółka przesunęła termin publikacji raportu rocznego na 1 kwietnia, to i nie dotrzymała obowiązku przekazania raportu za IV kwartał (czas upłynął 15 lutego). ABS zamierza wprawdzieopublikować raport, ale termin publikacji wyznaczało dopiero na 29 marca.

Zakładając, że tym razem spółka dochowa zapowiadanego terminu, odwieszenie obrotu jej instrumentami finansowymi powinno więc nastąpić 31 marca (zawieszenie obowiązuje do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym zostanie przekazany raport). Niestety, prawdopodobnie dotyczyć to będzie już tylko akcji ABS-u, ponieważ dla obligacji będzie już za późno z uwagi na ich bliski termin spłaty.

Co do zasady, ostatni dzień notowań obligacji wyznaczany jest przez GPW na dwa dni sesyjne przed datą ustalenia praw do odsetek i wykupu długu. W nocie informacyjnej papierów AIN0421 wyznaczono ją na 1 kwietnia, co oznacza, że ostatnim dniem notowań powinien być 30 marca. Tyle, że wtedy papiery nadal będą zawieszone. 

W ostatniej transakcji, zawartej jeszcze 15 marca, warte 2 mln zł obligacje AIN0421 wyceniono na 100,54 proc. nominału. Wcześniej, w okresie od października 2019 r. do lipca 2020 r., papiery dość regularnie wyceniane były w okolicach 75-85 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst