sobota, 02 lipca 2022

Newsroom

ABS Investment chce odkupić portfel byłej spółki zależnej

msd | 20 stycznia 2021
Po sprzedaży Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego za 6 mln zł ABS chce odkupić od niego portfel inwestycyjny wyceniony na 4 mln zł.

W skład nabywanych przez ABS Investment aktywów wchodzić mają akcje trzech podmiotów notowanych na NewConnect, a także niezdematerializowane akcje „kilku spółek” i udziały w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Przejęcie aktywów od BBI powinno nastąpić w ciągu siedmiu dni.

Przed kilkoma dniami ABS Investment sprzedał spółce kontrolowanej przez Januarego Ciszewskiego 2,82 mln akcji Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego, stanowiących 68,79 proc. udziału w jego kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu. Wartość transakcji ustalono na 6 mln zł.

Na całej operacji ABS powinien wygenerować 2 mln zł gotówki netto. To tyle co potrzebuje na kwietniowy wykup obligacji AIN0421, które kwotowane są obecnie na 99,5/100 proc. nominału (bid/ask).

Na koniec III kwartału ubiegłego roku BBI miało 7,2 mln zł kapitałów własnych, a portfel inwestycyjny spółki wyceniany był na 5,8 mln zł, wynika z ostatniego sprawozdania finansowego.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst