czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

Polnord ponownie wydłuża termin emisji obligacji

msd | 22 listopada 2019
Deweloper przesunął termin przydziału ratunkowej emisji papierów dłużnych z 22 listopada do 29 listopada. Początkowo emisja miała być zamknięta w połowie listopada.

Analogicznie o tydzień przesunięto też dzień emisji obligacji, z 29 listopada na 6 grudnia. 

Konieczność przedłużenia subskrypcji Polnord ponownie tłumaczy informacjami od obligatariuszy, którzy mieli zgłosić takie zapotrzebowanie. 

Pierwotnie przydział wartej do 150 mln zł oferty zaplanowany był na 15 listopada. Emisja dojdzie do skutku, jeśli popyt sięgnie co najmniej 75 mln zł.

W publicznej ofercie Polnord, skierowanej do instytucji, Polnord oferuje pięcioletni dług ze stałym 6-proc. kuponem. Do czasu wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych odsetki mają być podniesione o dodatkowe 2 pkt proc.

Na koniec września Polnord miał 162,4 mln zł krótkoterminowych długów odsetkowych, z czego większość wygasać będzie w grudniu. Zapadać wówczas będą cztery serie obligacji o łącznej wartości 107,2 mln zł oraz linia kredytowa na 30 mln zł w Getin Noble Banku.

Równolegle dla emisji obligacji Polnord próbuje też pozyskać pieniądze z emisji akcji. 

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Polnordu. Trzy emisje wygasające w grudniu tego roku (czwarta nie jest notowana) wyceniane są między 97 a 99,08 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje