wtorek, 31 stycznia 2023

Newsroom

Polnord przesunął termin spłaty obligacji o trzy miesiące

msd | 30 grudnia 2020
Deweloper porozumiał się z SGB Bankiem w sprawie przełożenia terminy wykupu wartych 22,5 mln zł papierów z 31 grudnia do 31 marca.

Zawarte przez Polnord porozumienie z SGB Bankiem przewiduje, że do połowy stycznia deweloper będzie musiał przedłożyć bankowi dodatkowe dokumenty, w tym nowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji, potwierdzenie złożenia wniosku o wpis zmiany treści hipoteki i aneks do umowy z administratorem hipoteki.

Warte 22,5 mln zł papiery serii D, które posiada SGB Bank, to pozostałość z emisji na 60 mln zł, która pierwotnie wygasać miała w grudniu 2019 r. Polnord porozumiał się wtedy z bankiem, co do spłaty ratalnej (30 mln zł wykupiono w marcu, a 7,5 mln zł we wrześniu 2020 r.). 

Od września tego roku żadne z obligacji Polnordu nie są już notowane na Catalyst. Spółka spłaciła w tym roku cztery ostatnie serie giełdowych papierów, po tym jak jej płynność została wyraźnie poprawiona dokapitalizowaniem od węgierskiej Cordii, która została większościowym akcjonariuszem Polnordu.

W marcu 2021 r. Polnordowi wygasają też nienotowane obligacje o wartości 36,8 mln zł, które w sierpniu Cordia odkupiła od funduszu Noble Fund Private Debt FIZAN (d. Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN). Natomiast w czerwcu wygasa kolejna seria, tym razem na 40 mln zł, która prawdopodobnie znajduje się w posiadaniu mBanku.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst