wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Polskie obligacje kapitałowe od IV kwartału

msd | 05 maja 2023
Począwszy od 1 października krajowe banki, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń będą mogły emitować obligacje kapitałowe, szerzej znane jako CoCo bonds. Długo wyczekiwany instrument wystartuje w Polsce akurat, gdy na europejskim rynku przeżywa on kryzys zaufania.

Tuż przed weekendem majowym w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa wprowadzająca do krajowego porządku prawnego nowe instrumenty dłużne, zawierające mechanizm absorpcji strat między innymi poprzez umorzenie obligacji lub ich konwersję na akcje. Do emisji takich obligacji uprawnione będą banki, domy maklerskie, a także zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Przy czym, rzeczywistego wykorzystania tego instrumentu spodziewać się można przede wszystkim po bankach, które wpływy z obligacji kapitałowych będą mogły zaliczyć od tzw. kapitału dodatkowego (Additional Tier 1). 

Co do zasady, umorzenie lub konwersja obligacji kapitałowych mają być wynikiem wystąpienia tzw. zdarzenia inicjującego, polegającego na obniżeniu współczynników wypłacalności poniżej z góry określonego poziomu. Ponadto, papiery typu AT1 będą dawać emitentom możliwość wstrzymania wypłaty odsetek.

Adresatami obligacji kapitałowych będą wyłącznie profesjonalni inwestorzy, a nominał tych papierów wynosił będzie co najmniej 400 tys. zł.

Z uwagi na konieczność spełnienia przez banki wymogów MREL w tym roku rynek wiązał pewne nadzieje z wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego obligacji kapitałowych. Już na finiszu długich prac legislacyjnych instrument ten okrył się niesławą, gdy w marcu doszło do umorzenia obligacji AT1 szwajcarskiego Credit Suisse o równowartości około 17 mld USD. Sprawa o tyle kontrowersyjna, że umorzenie papierów poprzedzono odpowiednią zmianą prawa, a właściciele papierów AT1 banku znaleźli się w gorszym położeniu niż jego akcjonariusze. Nie uszło to uwadze między innymi Europejskiemu Bankowi Centralnemu i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, które dla uspokojenia nastrojów zapowiedziały, że zamierzają trzymać się typowej hierarchii absorpcji strat, w której to akcje umarzane są przed obligacjami AT1.

Więcej wiadomości kategorii Prawo