sobota, 24 października 2020

Newsroom

PragmaGO proponuje wysoką dywidendę na potrzeby rozliczeń z Pragmą Inkaso

msd | 28 lipca 2020
Zarząd faktoringowej spółki rekomenduje WZ wypłatę 10,7 mln zł dywidendy, z czego 8,7 mln zł zostałoby rozliczone poprzez kompensatę z należnościami od Pragmy Inkaso.

Zaproponowana wypłata z zysku za 2019 r. i lata poprzednie to 3,9 zł na każdą akcję, co daje bagatela 40 proc. stopy dywidendy według notowań z zamknięcia poniedziałkowej sesji. Celem tak wysokiej dywidendy są rozliczenia z Pragmą Inkaso, która znacząco zadłużyła się u spółki-córki, na co zwracaliśmy uwagę w czerwcu.

Z zaproponowanych przez zarząd faktora 10,7 mln zł dywidendy ponad 8,7 mln zł zostałoby skompensowane z należnościami od Pragmy Inkaso. Jak podano, operacja pozwoli „istotnie zredukować, a docelowo całkowicie rozliczyć te należności”.

Pozostałe 2 mln zł dywidendy trafi do akcjonariuszy w formie gotówki, a obniżenie kapitałów własnych – jak pokreślono – nie spowoduje naruszenia kowenantów finansowych. Dług netto wyniesie bowiem około 1,85x kapitałów wobec obligacyjnych kowenantów ustalonych na 3,5x oraz 4,0x.

„Wypłata dywidendy stanowi kolejny krok w celu wygaszenia wszystkich powiązań operacyjnych pomiędzy emitentem, a akcjonariuszem większościowym. W ocenie emitenta ten ruch przyczyni się do zwiększenia transparentności, wyeliminowania potencjalnych konfliktów interesów i w efekcie zapewni dostęp do tańszego i bardziej elastycznego finansowania”– podała PragmaGO w komunikacie, pod którym podpisany jest Tomasz Boduszek, prezes obu spółek.

W niedawnym sprawozdaniu rocznym Pragmy Inkaso wskazywano na możliwość jej połączenia ze spółką-córką.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji PragmyGO, w tym jedna zapadająca jeszcze przed końcem roku. W grudniu spółka ma do spłaty warte 12 mln zł papiery PRF1220, które rynek kwotuje na 99,0/99,85 proc. nominału (bid/ask).

Notowane na GPW papiery Pragmy Inkaso (PRI0521) o wartości 6,5 mln zł zostały zawieszone do 7 sierpnia, ponieważ na 6 sierpnia spółka planuje ich częściową przedterminową spłatę (2,8 mln zł). Operacja ma związek ze spadkiem wartości zabezpieczenia długu – certyfikatów inwestycyjnych funduszu wierzytelności Pragma 1. To zaś skutek transakcji z grupą Intrum, która kupiła od Pragmy wierzytelności i zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje