sobota, 02 marca 2024

Newsroom

PragmaGO przejęła Monevię

msd | 06 lutego 2024
Warta ponad 11 mln zł akwizycja ma pozwolić Pragmie na zwiększenie udziału w rynku faktoringu online.

PragmaGO przejęła 100 proc. udziałów bydgoskiej Monevii za cenę 11,1 mln zł, z czego na razie opłaciła 10,1 mln zł. 

„(…) Monevia zachowa odrębną osobowość prawną i będzie prowadzić działalność pod własną marką w jej obecnej ofercie produktowej, tj. świadczyć usługi nabywania faktur, co pozwoli na zwiększenie obrotów grupy PragmaGO oraz zwiększenie udziału grupy w rynku digital faktoringu” – wyjaśnia PragmaGO.

Według ostatniego skonsolidowanego sprawozdania, w 2022 r. Monevia wypracowała 183 mln zł obrotów faktoringowych, na czym osiągnęła 8,8 mln zł przychodów i 1,2 mln zł zysku netto. Przy 31 mln zł sumy bilansowej portfel należności faktoringowych spółki wart był wówczas 25 mln zł. Jej kapitały własne wynosiły zaś 5,2 mln zł.

Podobnie jak PragmaGO, przejęta spółka swoją działalność faktoringową częściowo finansuje obligacjami. W swojej ostatniej emisji, zamkniętej jeszcze pod koniec 2022 r., Monevia zobowiązała się płacić WIBOR 6M plus 9 pkt proc. marży. Warte 6 mln zł papiery z terminem wykupu w czerwcu 2025 r. w całości trafiły wówczas do funduszu Ipopema Benefit 3 FIZAN.

Na Catalyst notowanych jest z kolei 12 serii długu Pragmy, do których niebawem dołącza także papiery z dopiero co zamkniętej emisji o wartości 25 mln zł, podczas której inwestorzy indywidualni zgłosili 53,8 mln zł popytu. Tymczasem pochodzące z poprzedniej oferty publicznej papiery PRF1126 (5,3 pkt proc. marży) wyceniane są we wtorek rano na 101,48 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst