piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

Prezydent podpisał kluczową ustawę dla rynku obligacji

msd | 30 listopada 2018
Podpisana w czwartek ustawa wprowadza między innymi obowiązek dematerializacji i rejestracji niepublicznych obligacji w KDPW. Pojawi się też centralna baza obligacji oraz instytucja agenta emisji.

Podpisana przez prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku nie tylko rozszerza skład Komisji Nadzoru Finansowego, zmienia organizację Urzędu KNF, czy wprowadza możliwość przejmowania banków w kłopotach, ale istotnie ingeruje także w rynek obligacji korporacyjnych.

Nowela wprowadza przede wszystkim – do tej pory istniejący tylko dla ofert publicznych – obowiązek dematerializacji i rejestracji wszystkich emisji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligatoryjna dematerializacja pociąga za sobą wiele konsekwencji, jak na przykład brak możliwości handlu obligacjami po ich defaulcie. Obowiązek rejestracji papierów dłużnych w KDPW oznaczać zaś może zniknięcie z rynku krótkoterminowych emisji jak i emisji wewnątrzgrupowych.

Obowiązek rejestracji wszystkich emisji w KDPW oznaczać będzie znacznie większą ilość pracy dla Depozytu. Wielu specjalistów zadaje sobie więc pytanie o wydolność Depozytu. Niezależnie od słuszności tych obaw, na KDPW spadnie jeszcze jeden obowiązek – prowadzenie centralnego repozytorium emisji obligacji.

Podpisana przez prezydenta nowela wprowadza też agenta emisji, co „powinno ułatwić emitentom przeprowadzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych w depozycie i przyczynić się do skrócenia czasu trwania tego procesu”. Zdaniem profesjonalnych uczestników rynku skończyć się to może przede wszystkim wzrostem kosztów emisji.

We wrześniu na łamach Obligacje.pl pisaliśmy, że wprowadzane zmiany mogą skutkować zastąpieniem części emisji obligacji pożyczkami i wekslami. W środę informowaliśmy zaś, że pojawiają się pierwsze pomysły przeniesienia emisji zagranicę, np. do Czech.

Zmiany dotyczące rynku obligacji w podpisanej ustawie wejdą w życie od 1 lipca 2019 r.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje