czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Prezydent podpisał kluczową ustawę dla rynku obligacji

msd | 30 listopada 2018
Podpisana w czwartek ustawa wprowadza między innymi obowiązek dematerializacji i rejestracji niepublicznych obligacji w KDPW. Pojawi się też centralna baza obligacji oraz instytucja agenta emisji.

Podpisana przez prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku nie tylko rozszerza skład Komisji Nadzoru Finansowego, zmienia organizację Urzędu KNF, czy wprowadza możliwość przejmowania banków w kłopotach, ale istotnie ingeruje także w rynek obligacji korporacyjnych.

Nowela wprowadza przede wszystkim – do tej pory istniejący tylko dla ofert publicznych – obowiązek dematerializacji i rejestracji wszystkich emisji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligatoryjna dematerializacja pociąga za sobą wiele konsekwencji, jak na przykład brak możliwości handlu obligacjami po ich defaulcie. Obowiązek rejestracji papierów dłużnych w KDPW oznaczać zaś może zniknięcie z rynku krótkoterminowych emisji jak i emisji wewnątrzgrupowych.

Obowiązek rejestracji wszystkich emisji w KDPW oznaczać będzie znacznie większą ilość pracy dla Depozytu. Wielu specjalistów zadaje sobie więc pytanie o wydolność Depozytu. Niezależnie od słuszności tych obaw, na KDPW spadnie jeszcze jeden obowiązek – prowadzenie centralnego repozytorium emisji obligacji.

Podpisana przez prezydenta nowela wprowadza też agenta emisji, co „powinno ułatwić emitentom przeprowadzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych w depozycie i przyczynić się do skrócenia czasu trwania tego procesu”. Zdaniem profesjonalnych uczestników rynku skończyć się to może przede wszystkim wzrostem kosztów emisji.

We wrześniu na łamach Obligacje.pl pisaliśmy, że wprowadzane zmiany mogą skutkować zastąpieniem części emisji obligacji pożyczkami i wekslami. W środę informowaliśmy zaś, że pojawiają się pierwsze pomysły przeniesienia emisji zagranicę, np. do Czech.

Zmiany dotyczące rynku obligacji w podpisanej ustawie wejdą w życie od 1 lipca 2019 r.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Pierwszy wyrok skazujący w sprawie PCZ

  12 lipca 2019
  Wobec wrocławskiej adwokat Anny D., której klientem był Romulad Ś., twórca PCZ, sąd wydał prawomocny wyrok dwóch lat pozbawienia wolności, wynika z informacji podanych przez tvn24.pl.
  czytaj więcej
 • KNF chce okresu przejściowego dla ofert publicznych po 21 lipca

  11 lipca 2019
  Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że tam, gdzie to możliwe, zamiast polskiej ustawy o ofercie stosowane będą postanowienia unijnego rozporządzenia, którego zapewne już nie uda się wprowadzić do krajowego porządku prawnego w założonym terminie.
  czytaj więcej
 • Premier powołał nowego przewodniczącego KNF

  23 listopada 2018
  Nowym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego został prof. Jacek Jastrzębski, dotychczas pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz zastępca dyrektora departamentu prawnego w PKO BP.
  czytaj więcej
 • Nowe obligacje bankowe od 400 tys. zł

  24 października 2018
  Nieuprzywilejowane obligacje banków, które w najbliższych miesiącach wejdą do porządku prawnego, będą trudno dostępne lub w ogóle niedostępne dla inwestorów detalicznych. Ich jednostkowy nominał wyniesie 400 tys. zł, jak dla papierów podporządkowanych.
  czytaj więcej

Emisje