sobota, 22 września 2018

Newsroom

Prima Park (d. Kleba Invest) wykupił zaległe obligacje

msd | 15 września 2017
Nieruchomościowa spółka spłaciła pozostałe 0,6 mln zł nominału z papierów dłużnych serii T, których termin wykupu minął ponad dwa tygodnie temu.

Zapadające pod koniec sierpnia obligacje warte były 1,5 mln zł. W dniu wykupu spółka wypłaciła obligatariuszom 60 proc. nominału i wszystkie należne odsetki. Spłatę pozostałej części przesunięto do końca sierpnia, później zaś termin ten przesunięto do 15 września.

Środki na wykup brakującej części nominału pochodzić miały ze sprzedaży jednej z nieruchomości. Trudno osądzić czy faktycznie tak się stało, bo o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży poinformowano dopiero razem z wiadomością o dokończeniu wykupu obligacji. Samo zawarcie umowy przyrzeczonej przewidywane jest dopiero na kolejny kwartał. Ostatecznie jednak dla obligatariuszy znaczenie ma spłata, nie zaś pochodzenie środków.

Obligacje serii T o 12-miesięcznym terminie spłaty oprocentowane były na stałe 8 proc. Papiery nie były notowane na Catalyst, tak jak i inne obligacje Prima Parku, których emisje spóła przeprowadza regularnie. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje