środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Próchnik nie wydłużył terminu zapadalności obligacji

msd | 30 marca 2018
Brak zgody inwestorów na rolowanie długu i ich niska frekwencja podczas zgromadzenia obligatariuszy nie mogą dziwić. Na dwa dni przed czwartkowymi spotkaniem spółka zdążyła złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Dzisiejszy wykup oczywiście nie nastąpi.

Obligatariusze wartych 9,7 mln zł papierów serii C01 nie wyrazili zgody na przesunięcie terminu spłaty długu o 12 miesięcy. W przypadku serii C02 na 1,1 mln zł zgromadzenie obligatariuszy nie miało natomiast możliwości głosowania, ponieważ nie było kworum.

Decyzja o wydłużeniu spłaty byłaby w obecnej sytuacji rzeczą wtórną, ponieważ w ostatnią środę Próchnik złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Do decyzji tej doprowadziły właśnie przede wszystkim obligacyjne długi, które Próchnik chciał spłacić środkami z ratunkowej emisji akcji. Ta się jednak nie powiodła.

Warte 10,8 mln zł obligacje serii C01 oraz C02, których termin spłaty przypada dziś (pierwotnie w grudniu) zabezpieczone są hipoteką, zastawem na znaku towarowym oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Spółka natomiast specjalnie nie kryje, że wejście na ścieżkę postępowania restrukturyzacyjnego będzie dla niej ucieczką przed realizacją zabezpieczeń.

Realizacja uprawnień obligatariuszy w przypadku braku realizacji zobowiązań spółki z tytułu posiadanych przez nich obligacji mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której spółka stałaby się niewypłacalna – informował Próchnik w środę.

Za wyemitowane w grudniu 2015 r. obligacje Próchnik płacił dotychczas WIBOR 3M plus 6 pkt proc. Warte początkowo 10,77 mln zł papiery serii C01 objęło 35 inwestorów, natomiast seria C02 na 1,23 mln zł trafiła do 13 inwestorów. Podczas grudniowego wydłużenia terminu spłaty spółka spłaciła 10 proc. wartości obu emisji.

Więcej wiadomości o Próchnik S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Wierzyciel wnioskuje o upadłość Fast Finance

  14 grudnia 2018
  Wniosek o ogłoszenie upadłości windykatora złożyła obsługująca go w przeszłości agencja relacji inwestorskich. Sąd zabezpieczył majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Został nim obecny kurator obligatariuszy GetBack, a w przeszłości syndyk e-Kancelarii.
  czytaj więcej
 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • SFK Polkap zwołuje zgromadzenie obligatariuszy - poprawiona

  29 marca 2018
  Podczas zaplanowanego na 20 kwietnia zgromadzenia odbyć się ma „dyskusja co do dalszych działań, których podjęcie jest konieczne dla ochrony interesu obligatariuszy”.
  czytaj więcej
 • Próchnik złożył wniosek o otwarcie sanacji

  27 marca 2018
  Na dwa dni przed zgromadzeniami obligatariuszy w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji na 10,8 mln zł w „trosce o przetrwanie” i „szacunek dla zobowiązań spółki i jej wierzycieli” Próchnik wnioskuje o restrukturyzację.
  czytaj więcej

Emisje