czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Próchnik przesunął termin spłaty obligacji na 12 mln zł

msd | 04 grudnia 2017
Odzieżowa spółka otrzymała zgodę obligatariuszy na wydłużenie okresu spłaty zapadających w grudniu papierów dłużnych do 30 marca przyszłego roku.

Początkowo wykup obligacji serii C01 i C02, wartych odpowiednio 10,77 i 1,23 mln zł, przewidziany był na 2 oraz 21 grudnia. Zgromadzenie obligatariuszy uchwaliło jednak jego przesunięcie. W pierwotnym dniu wykupu Próchnik spłaci natomiast po 10 proc. wartości emisji.

Za zgodę na przesunięcie dnia wykupu emitent zobowiązał się wypłacić inwestorom po 1 proc. premii liczonej od wartości nominalnej posiadanych przez nich obligacji.

Z listopadowych projektów uchwał na zgromadzenie obligatariuszy wynika, że do zmienionych warunków obligacji serii C01 C02 Próchnik chciał też wprowadzić punkt mówiący o planowanym dokapitalizowaniu, w którym uczestniczyć mogliby także obligatariusze. Ostatecznie zapis ten nie trafił do WEO, wynika z protokołu zgromadzenia obligatariuszy.

Obligacje serii C01 i C02 nie są notowane na Catalyst. Próchnik wyemitował je w grudniu 2015 r., oferując wówczas WIBOR 3M plus 6 pkt proc. za dług zabezpieczony hipoteką i zastawem na znaku towarowym.

Więcej wiadomości o Próchnik S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje