piątek, 22 października 2021

Newsroom

Prokuratura szuka kolejnych pokrzywdzonych w aferze Ganta

msd | 20 sierpnia 2019
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu namawia obligatariuszy, akcjonariuszy i innych wierzycieli upadłego dewelopera, aby złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jeśli jeszcze tego nie zrobili.

Wrocławska prokuratura czeka na sygnały od kolejnych pokrzywdzonych przez Gant Development. Chce, aby złożyli oni pisemne zawiadomienia o przestępstwie do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub I Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. 

Jak podano, pisemne zawiadomienie powinno zawierać dokumentację potwierdzającą nabycie prawa obligatariusza, akcjonariusza lub innego wierzyciela oraz wielkość szkody spowodowanej „załamaniem kursu obligacji, akcji Gant Development S.A. lub faktem niezaspokojenia przez Gant Development S.A. wierzytelności”.

Prokuratura przypomniała, że nadzorowane przez nią śledztwo prowadzone jest przeciwko Karolowi A., Dariuszowi M., Luizie B. oraz innym byłym członkom zarządu Ganta i spółek z nim powiązanych kapitałowo lub osobowo. Osoby te podejrzane są o wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach o łącznej wysokości 926,2 mln zł oraz o doprowadzenie nabywców akcji i obligacji, a także kredytujące banki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, oszacowanej na 783 mln zł.  

Pokrzywdzenie wierzycieli polegać miało między innymi na podawaniu błędnych danych finansowych za lata 2006-2013 celem pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Zawyżając aktywa i przychody w spółkach z grupy Gant miał wprowadzać obligatariuszy, akcjonariuszy i kredytujące banki w błąd, co do rzeczywistej kondycji finansowej. 

Według ostatnich informacji, pochodzących z lutego tego roku w sprawie Ganta zatrzymano do tej pory 13 osób, którym postawiono zarzuty.

W latach 2013-2014 Gant nie spłacił papierów dłużnych na około 240 mln zł. W połowie 2014 r. sąd umorzył postępowanie upadłościowe wobec spółki z uwagi na brak majątku. Syndyk upadłego złożył zaś do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa działania na szkodę spółki i jej wierzycieli.

Jak informowaliśmy w kwietniu tego roku, niedawno do części obligatariuszy Ganta wróciły zainwestowane przed laty pieniądze. Chodzi o właścicieli wartej 21 mln zł serii AX (GNT0613), którzy po sześciu latach od pierwotnego terminu wykupu mieli otrzymać należny nominał, kupon za ostatni okres odsetkowy i nawet część odsetek za opóźnienie. To jeden z niewielu przypadków na krajowym rynku obligacji nieskarbowych, gdy w emisji kierowanej do szerszego grona inwestorów egzamin zdało ustanowione zabezpieczenie. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo