piątek, 24 listopada 2017

Newsroom

Property Lease Fund: układ powinien być zatwierdzony - poprawiona

msd | 15 marca 2017
Zarząd spółki wciąż chce dążyć do zawarcia układu, w celu – jego zdaniem – jak najwyższego zaspokojenia roszczeń wierzycieli oraz ograniczenia ryzyka upadłości spółki.

Na wniosek zarządu spółki publikujemy przesłane do redakcji sprostowanie: Nie jest prawdą, że sąd uznał warunki układu za "rażąco krzywdzące" dla wszystkich wierzycieli. Sąd w ustnym uzasadnieniu uznał, iż warunki układu są rażąco krzywdząca dla "wierzycieli głosujących przeciw układowi" tj; 30 % obligatariuszy, a nie jak to można wywnioskować z artykułu dla wszystkich wierzycieli.

Stostowną informację dodano, zaś reszta treści pozostała bez zmian.

W komunikacie PLF nie pada deklaracja wniesienia zażalenia na niedawną decyzję sądu o odmowie zatwierdzenia układu. Natomiast zobowiązanie do „podejmowania działań przewidzianych prawem, których celem będzie zawarcie układu” można w ten sposób odczytywać.

Spółka ma dwa tygodnie na wniesienie zażalenia do decyzji sądu z 7 marca.

Argumentując za dalszymi działaniami zmierzającymi do zawarcia układu, PLF powołuje się na profesjonalizm kuratora i nadzorcy sądowego, mimo że sąd uznał warunki układu za „rażąco krzywdzące” dla wierzycieli głosujących przeciw układowi. Tak czy inaczej, spółka wskazuje, że „decyzja sądu doprowadziła do braku możliwości zaspakajania obligatariuszy już w tym momencie”.

Zdaniem PLF, w razie postępowania upadłościowego obligatariusze spółki nie mogą liczyć na wyższe zaspokojenie roszczeń niż przy układzie. Głównym argumentem ma w tym przypadku być brak możliwości rozwiązania przez syndyka umów leasingowych, co uniemożliwia zwolnienie nieruchomości.

W postępowaniu upadłościowym syndyk będzie zobowiązany do kontynuowania zawartych umów leasingowych i zaspakajania bieżących kosztów funkcjonowania spółki z bieżących rat leasingowych wpływających do spółki. W czasie postępowania upadłościowego zgodnie z obowiązującym prawem upadłościowym realizacja zabezpieczeń (zastaw na wierzytelnościach leasingowych, hipoteka) nie będzie możliwa do zrealizowana przez administratora zabezpieczeń rzeczowych – podano w komunikacie PLF.

Przyjęty w połowie listopada układ z obligatariuszami przewidywał 28-proc. redukcję wierzytelności przy jednoczesnym umorzeniu wszystkich odsetek. Spłata pozostałego kapitału miała być realizowana w miesięcznych ratach pochodzących z wpływów otrzymanych przez PLF rat leasingowych. Termin spłaty rat rozpisany był do 2046 r. Układ miał objąć właścicieli czterech serii obligacji, wartych łącznie 12,2 mln zł.

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Wyjątkowo mało kłopotów na Catalyst

  04 lipca 2017
  Przez 12 ostatnich miesięcy spółki z Catalyst nie wykupiły obligacji korporacyjnych wartych 63 mln zł, co stanowiło rekordowo niskie 0,9 proc. zapadającego w tym czasie zadłużenia. Gdy już się zdarzają, problemy z wykupem dotyczą najmniejszych emisji, plasowanych wśród inwestorów detalicznych.
  czytaj więcej
 • Property Lease Fund składa zażalenie na decyzję sądu

  09 czerwca 2017
  Na wszelki wypadek, gdyby zażalenie na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu nie zostało uwzględnione, spółka złożyła też wniosek o otwarcie postanowienia sanacyjnego. Prokuratura sprawdza, czy w PLF naruszono prawo.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Spada udział niewykupionych obligacji na Catalyst

  06 kwietnia 2017
  W okresie ostatnich 12 miesięcy udział niespłaconego zadłużenia z tytułu obligacji korporacyjnych notowanych na GPW spadł do 2,7 proc. To jeden z najlepszych wyników ostatnich lat, a w perspektywie kolejnych kwartałów widać szansę na dalszą poprawę.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje