piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Akt oskarżenia przeciwko prezesowi Property Lease Fund

msd | 16 sierpnia 2019
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marcinowi P., który – jak podano – miał wprowadzić w błąd 169 obligatariuszy, powodując ponad 13 mln zł szkody.

Jak ustalono w toku śledztwa, w okresie od lutego 2014 r. do marca 2017 r., Marcin P. reprezentujący spółkę Property Lease Fund SA z siedzibą we Wrocławiu, (…) doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie ponad 13 mln zł ok. 200 obligatariuszy, poprzez wprowadzenie ich w błąd przy sprzedaży emitowanych obligacji – podała wrocławska prokuratura.

Jak wyjaśniono, w ramach śledztwa stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z działalnością spółki, a w tym stwierdzono, że Marcin P. zataił przy emisji obligacji rzeczywistą sytuację finansową spółki, plany jej rozwoju oraz zdolności do wywiązywania się z obowiązku wykupu obligacji i inne wiadomości niezbędne dla oceny sytuacji finansowej spółki, czym wprowadził obligatariuszy w błąd, co do możliwości odzyskania zainwestowanego kapitału.

Prokuratura opiera swoje oskarżenie o zgromadzoną dokumentację, w tym dokumentację skarbową, zeznania świadków, analizę finansową spółki, dokumentację bankową, dokumentację emisyjną, czy opinię biegłego z zakresu finansów i księgowości.

Ustalenia prokuratury prowadzić mają do wniosku, że działania Marcina P. były z góry zaplanowanym procederem przestępczym podejmowanym na przestrzeni kilku lat, a zmierzającym do pokrzywdzenia jak największej liczy obligatariuszy. Jak podano, potwierdza to też fakt, że Marcin P. „wyzbył się większości swojego majątku przenosząc go na różne spółki”. 

Szczególnie istotna jest także ilość osób pokrzywdzonych działaniami prezesa spółki. Co więcej obiecywane w emisji zabezpieczenia, na zbiorze wierzytelności z podpisanych umów leasingowych oraz dokonanie tego zabezpieczenia, z założenia obarczone były wadami prawnymi i informacyjnymi, ponieważ konstrukcja zabezpieczenia oparta była na fałszywych przesłankach – podała prokuratura.

Nadto prokurator przedstawił Marcinowi P. zarzut przeznaczenia, we wskazanym wyżej okresie, środków pieniężnych pochodzących z emisji obligacji serii A, B, C i E spółki w łącznej kwocie nie mniejszej niż 6.310.333,54 złotych na inne cele niż określone w warunkach emisji. Jak ustalono, Marcin P. przeznaczył je bowiem na pośrednictwo finansowe w kredytowaniu, udzielaniu pożyczek innym podmiotom gospodarczym, a w szczególności powiązanym kapitałowo, osobowo i rodzinnie – wskazano także.

Jak podano, Marcinowi P. grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sam podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, które „nie korespondują z ustalonym w sprawie materiałem dowodowym”.

Property Lease Fund to spółka, która miała zajmować się leasingiem nieruchomości. W maju 2016 r., tuż przed wykupem obligacji, złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W listopadzie 2016 r. przyjęto układ, w którym spółka proponowała 28-proc. redukcję obligacyjnych wierzytelności i ratalną spłatę do… 2046 r. Ostatecznie sąd odmówił jednak zatwierdzenia układu, uznając jego warunki za „rażąco niekorzystne”. Później spółka próbowała odwołania, sanacji i wreszcie upadłości. Wniosek w ostatniej ze spraw, jak informowano w lutym tego roku, ma zostać ponownie rozpatrzony.

Właśnie w toku postępowania restrukturyzacyjnego potwierdzono wcześniejsze spekulacje co do tego, że – i owszem – PLF zajmuje się leasingiem nieruchomości, ale w dużej mierze są to umowy z podmiotami powiązanymi.

PLF ma na koncie cztery niespłacone serie obligacji, łącznie na 12,2 mln zł. Trzy z nich, warte w sumie 9,2 mln zł, obecnie spłacane są z zastawu na wierzytelnościach leasingowych, które zostały przejęte od spółki przez administratora zabezpieczenia. Dotychczas obligatariuszom wypłacono 2,97 mln zł, czyli około 32 proc. nominału długu, którego termin spłaty minął jeszcze w 2016 r.

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje