wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Prosper Capital Dom Maklerski nic nie wskórał przed WSA

msd | 21 grudnia 2023
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę brokera na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu mu zezwolenia na oferowanie instrumentów finansowych.

WSA wskazał, że KNF prawidłowo ustaliła stan faktyczny, rozpoznając naruszenia w prowadzeniu działalności przez Prosper Capital DM, wynika z komunikatu nadzorcy. Sąd oddalił więc skargę brokera, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

W marcu tego roku KNF ograniczyła Prosperowi zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej poprzez cofnięcie mu możliwości oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Ponadto, broker został obciążony karą pieniężną w wysokości 1,2 mln zł.

Marcowa decyzja Komisji podyktowana była nieprawidłowościami, jakich Prosper miał się dopuszczać przy oferowaniu obligacji. Tymczasem to właśnie sprzedaż papierów korporacyjnych podwyższonego ryzyka stanowiła trzon biznesu brokera.

Więcej wiadomości kategorii Prawo