czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Przesądzone. Nienotowane korporaty od 40 tys. euro

msd | 01 września 2023
Z końcem września minimalny nominał oferowanych osobom fizycznym papierów dłużnych wzrośnie do równowartości 40 tys. euro, o ile tylko nie trafią one do giełdowego obrotu. Zmian w ustawie o obligacjach będzie jednak więcej.

W Dzienniku Ustaw opublikowano „warzywniaka”, jak potocznie nazwano opracowywaną długi czas ustawę o zmianie niektórych ustaw z związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Swoim zakresem obejmuje ona około 40 innych ustaw, w tym o obligacjach, w której zmiany zaczną obowiązywać już pod koniec września. 

Najgłośniejsza, choć nie jedyna zmiana, to ta nakazująca zwiększenie nominału nienotowanych obligacji dla klientów indywidualnych do równowartości co najmniej 40 tys. euro. Ponadto, oferowanie długu dla osób fizycznych wymagać będzie pośrednictwa firmy inwestycyjnej lub uprawnionego dostawcy finansowania społecznościowego. Rozszerzeniu ulegną też obowiązki w zakresie prezentowania zobowiązań w propozycjach nabycia. Emitentom dojdzie między innymi konieczność corocznej aktualizacji tych prognoz wraz z wyjaśnieniem ewentualnych powstałych różnic. Do tego, spółki niepodlegające giełdowym obowiązkom informacyjnym będą zmuszone publikować do dnia wykupu obligacji swoje sprawozdania roczne.

W ramach nadchodzących zmian pojawi się też nowa kategoria długu, tzw. obligacje transformacyjne, które mają wspierać finansowanie inwestycji zrównoważonych środowiskowo. Minimalna wartość takiej emisji to 20 mln zł, a termin spłaty długu musi sięgać co najmniej pięciu lat (min. 95 proc. środków wpływów musi zostać wydane zgodnie z celem do trzech lat). 

Docelowo transformacyjne papiery będą musiały trafić do obrotu na GPW, ale jeszcze przed samą emisją emitent zobowiązany będzie do uzyskania dla niej ratingu inwestycyjnego (pierwotnie na etapie prac nad projektem ustawy mowa była nawet o dwóch takich ocenach).

Więcej wiadomości kategorii Prawo