poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

R.Power dostanie 25 mln euro

msd | 26 czerwca 2024
Deweloper farm PV zostanie dokapitalizowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Fundusz Trójmorza.

Warta 25 mln euro emisja akcji powinna nastąpić do 5 lipca, wynika z komunikatu spółki. Transakcja stanowić będzie kolejną część dokapitalizowania R.Power zapoczątkowanego w ubiegłym roku. Być może nie ostatnią.

W ubiegłym roku spółka Funduszu Trójmorza, do której później dołączył także EBOR, dokapitalizowała R.Power kwotą 150 mln euro, lecz zawarta umowa inwestycyjna przewiduje, że jej łączne zaangażowanie zwiększyć się może do 250 mln euro.

Poprzedni rok grupa R.Power zamknęła z 64,8 mln zł zysku operacyjnego, ale i 131,7 mln zł kosztów finansowych netto, w wyniku czego osiągnęła 51,9 mln zł straty netto wobec 38,2 mln zł straty w 2022 r. Na koniec 2023 r. deweloper miał natomiast 1,32 mld zł długu netto, który stanowił 2,1x jego kapitałów własnych. Rzecz w tym, że większość zadłużenia stanowiły długoterminowe kredyty inwestycyjne spółek projektowych, a faktyczna wartość rynkowa portfela projektów PV grupy miała być o blisko 1,5 mld zł wyższa od ich wyceny księgowej.

Na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji R.Power o łącznej wartości 305 mln zł, które notowane są pod wspólnym kodem RPO0626. Spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. W środę rano inwestorzy kwotują je na 100,76/102,20 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst