czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Rada wierzycieli Kancelarii Medius dała zielone światło propozycjom układowym

msd | 07 grudnia 2022
Wchodzące do układu obligacje zostaną zaspokojone pieniężnie w niewiele ponad 8 proc., a dodatkowe 39 proc. kapitału zostanie skonwertowane na nowe akcje.

Rada wierzycieli Kancelarii Medius pozytywnie zaopiniowała propozycje, które zakładają spłatę 8,25 proc. kapitału z obligacji po trzech miesiącach od uprawomocnienia się układu. Ponadto, zaspokojeniu podlegać miałoby dodatkowe 39 proc. wartości nominalnej długu poprzez konwersje na 30,6 mln akcji nowej emisji (wobec 14,6 mln obecnie istniejących). 

Przy czym, pozytywnie zaopiniowane przez radę propozycje dotyczą tylko niezabezpieczonych obligacji i tych zabezpieczonych, w odniesieniu do których wierzyciele wyrażą zgodę na objęcie układem.

„Realna możliwość wykonania układu zgodnie z (…) propozycjami zależna jest od zawarcia pozaukładowych umów restrukturyzacyjnych z wierzycielami zabezpieczonymi (pozaukładowymi). Jako drugi warunek do zawarcia i wykonania układu, spółka wskazała pozytywny wynik testu prywatnego wierzyciela w odniesieniu do wierzytelności publicznoprawnych” – wyjaśniono w komunikacie Kancelarii Medius.

Na początku listopada windykacyjna spółka informowała o negatywnej opinii rady wierzycieli do ówczesnych propozycji układowych, które zakładały 8 proc. spłaty pieniężnej i 37 proc. konwersji na akcje.

Obligacyjne zadłużenie Kancelaria Medius przestała obsługiwać jeszcze w 2020 r. Chodzi o sześć serii o łącznej wartości około 90 mln zł, z czego jednak pięć objętych jest zabezpieczeniem i do układu trafi tylko w tej części, której to zabezpieczenie nie pokrywa. Od momentu utraty płynności i wejścia na drogę sądowej restrukturyzacji spółka spłaciła część zabezpieczonych papierów na mocy porozumień zawartych z obligatariuszami. 

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium