niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Reforma WIBOR na rozdrożu

msd | 03 kwietnia 2024
Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zdecydował się na przeprowadzenie ponownego przeglądu i analizy wskaźników typu risk free rate (RFR), mających zastąpić WIBOR.

Zapowiedziany przez Komitet Sterujący NGR przegląd obejmie nie tylko WIRON, ale także inne możliwe indeksy lub wskaźniki. Celem tych działań ma być weryfikacja decyzji z września 2022 r., gdy zdecydowano o zastąpieniu WIBOR-u indeksem WIRON. Tym razem analizy przeprowadzone mają być jednak – jak podano – w oparciu o szerszy zakres informacji rynkowych, przy uwzględnieniu dynamicznie zmieniającego się środowiska makroekonomicznego.

„Jesteśmy w momencie, w którym funkcjonowanie i charakterystyka alternatywnych indeksów lub wskaźników stopy procentowej może zostać poddane kompleksowej ocenie w świetle potrzeb wszystkich stron zawartych umów, w szczególności konsumentów, a także zapewnienia stabilności systemu finansowego, bezpieczeństwa obrotu i ciągłości umów” – napisano w komunikacie Komitetu Sterującego NGR.

Jak wyjaśniono, rozpoczęty przegląd może spowodować zmiany w zakresie kamieni milowych przyjętego harmonogramu reformy. Sam termin jej zakończenia pozostać ma jednak bez zmian, tj. 2027 r.

„Prace nad reformą są cały czas prowadzone i będą kontynuowane aż do pełnego, najbardziej efektywnego i bezpiecznego zakończenia procesu zastąpienia wskaźników WIBOR i WIBID przez nowy wskaźnik referencyjny typu RFR” – podano także.

Więcej wiadomości kategorii Prawo