czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Restrukturyzacja GetBacku ponad plan

msd | 03 grudnia 2019
Windykator wypracował 24,7 mln zł nadwyżek względem pierwotnego planu restrukturyzacji. Zamierza je przekazać na przyspieszenie dwóch pierwszych płatności układowych, jeśli dojdzie do uprawomocnienia układu. Lecz wcześniej może dojść do jeszcze jednego zgromadzenia wierzycieli.

GetBack przekonuje, że jest w stanie zrealizować układ w stopniu wyższym niż zakłada plan restrukturyzacji istniejący na przed kilkoma miesiącami. Sprzedaż aktywów, zwiększenie efektywności operacyjnej, obniżenie kosztów, prognozowane wpływy od dłużników, redukcje wobec zabezpieczonych wierzycieli, czy wreszcie oczekiwane roszczenia wobec podmiotów trzecich – to wszystko skłoniło spółkę do decyzji o przyspieszeniu płatności układowych. Wcześniej konieczne będzie jednak uprawomocnienie układu, który na razie jest na etapie rozpatrywania zażaleń złożonych przez wierzycieli.

(…) prognozowana rezerwa wykonania układu stanowiąca nadwyżkę wpływów z działalności operacyjnej, dezinwestycji oraz roszczeń nad kosztami oraz spłatą wierzycieli pozaukładowych oraz układowych wzrosła o 24,7 mln zł w stosunku do zakładanej w pierwotnym planie restrukturyzacji – poinformował GetBack.

Wygenerowane nadwyżki miałyby trafić na przyspieszenie płatności dwóch pierwszych rat układowych. Przypomnijmy – zatwierdzony, ale jeszcze nieprawomocny układ, zakłada spłatę 25 proc. należności głównej w przypadku niezabezpieczonych obligatariuszy i redukcję pozostałych 75 proc. Spłata ta miałaby być rozłożona na 16 rat, płatnych co pół roku. W rzeczywistości pierwsze pieniądze (5 zł za każdego zainwestowanego tysiąca) właściciele niezabezpieczonych obligacji mieli jednak otrzymać dopiero po ponad 18 miesiącach, ponieważ – zgodnie z treścią zatwierdzonego układu – dwie pierwsze raty mają wartość zerową.

Plan restrukturyzacji GetBacku zakłada spłatę 604,6 mln zł zobowiązań układowych po redukcji oraz spłatę 245,7 mln zł zobowiązań zabezpieczonych. Spółka zamierza wykorzystać do tego bieżące nadwyżki, w tym znajdujące się w funduszach wierzytelności, których łączna wartość podliczono na 210,5 mln zł. GetBack planuje też wygenerować 623,8 mln zł nadwyżki finansowej z windykacji (bilansowa wartość tych wierzytelności to 609,7 mln zł na 30 listopada) oraz uzyskać kolejne 95,6 mln zł z roszczeń wobec podmiotów trzecich, które wyrządziły spółce szkodę majątkową (na razie odzyskano 4,4 mln zł).

GetBack przypomina też, że niezwłocznie po uprawomocnieniu układu dojdzie do zabezpieczenia wierzytelności objętych układem poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku spółki.

Niewykluczone, że nim dojdzie do uprawomocnienia się układu dojdzie do jeszcze jednego zgromadzenia wierzycieli GetBacku. Uchwałę taką podjęła w ubiegłym tygodniu rada wierzycieli, która – zgodnie z prawem – może wystąpić do sędziego-komisarza o zwołanie zgromadzenia. Decyzja rady wierzycieli w tej sprawie nie była jednogłośna (trzy głosy „za”, dwa – „przeciw”).

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje