czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Robyg uplasował tylko część emisji

msd | 06 lipca 2018
Pomimo podniesienia kuponu o 0,15 pkt proc. deweloper pozyskał 60 mln zł z emisji obligacji o wartości 100 mln zł.

Robyg oferował pięcioletnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 2,85 pkt proc. marży. W marcu spółka uplasowała również pięcioletni dług, ale przy 2,7 pkt proc. marży. Pozyskała wówczas 300 mln zł.

Obie oferty prowadzono w trybie publicznym, ale bez prospektu, ponieważ papiery plasowano wśród instytucji finansowych. 

Wyemitowanymi w marcu papierami ROB0323 na Catalyst handlowano po raz ostatni prawie dwa tygodnie temu. Wyceniano je wówczas na 100,3 proc., co oznaczało 4,36 proc. rentowności brutto (2,6 pkt proc. realnej marży).

Na Catalyst notowane są też dwie starsze emisje Robygu z terminami spłaty w październiku tego roku oraz lipcu 2021 r. Papierami tymi do transakcji dochodzi tylko sporadycznie.  

Od kilku miesięcy deweloper porządkuje strukturę obligacyjnego zadłużenia, do czego skłoniły go nie tyle terminy zapadalności, co przejęcie i wycofanie akcji spółki z GPW. Delisting Robygu stanowił naruszenie warunków większości serii obligacji. Dotychczas spółka otrzymała jedno wezwanie do wykupu długu (na 8 mln zł od Aegon OFE). Pozostałe zrealizowane przedterminowe wykupy, jak wynika z publikowanych komunikatów, były inicjatywą spółki.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje