środa, 27 maja 2020

Newsroom

Ronson Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

Wojciech Bartosik, DM Michael/Ström | 29 maja 2019
Raport przedstawia sytuację finansową Ronson Development po publikacji sprawozdania finansowego za I kwartał 2019 r.

Według naszych szacunków w ciągu najbliższych dwóch lat z projektów ukończonych oraz znajdujących się obecnie w ofercie emitent jest w stanie wygenerować 385 mln zł gotówki netto. Ta wartość powinna wystarczyć spółce na pokrycie kosztów bieżącej działalności (ok. 25 mln zł kosztów ogólnego zarządu rocznie), wypłatę dywidendy w wysokości 10 mln zł rocznie i spłatę zadłużenia brutto.

Poza projektami w ofercie spółka posiada bank ziemi pozwalający na wybudowanie dalszych blisko 4,7 tys. mieszkań. Przy obecnych poziomach sprzedaży bank ziemi posiadany przez spółkę wystarczy na sześć lat działalności. Gdyby zrealizowała projekty w ramach całości swojego potencjału, mogłaby wygenerować ok. 713 mln zł gotówki netto.

Zgodnie z przedstawionymi planami operacyjnymi, emitent planuje przekazać 800 mieszkań (wobec 764 w 2018 r.) oraz sprzedać 800 wobec 773 w 2018 r. W I kw. 2019 r. Ronson sprzedał 174 lokali i przekazał 145. Na koniec I kw. 2019 r. Ronson posiadał w ofercie 849 lokali, a dalsze 650 ma zostać wprowadzone do oferty do końca 2019 r. Liczba sprzedanych i nieprzekazanych lokali w projektach ukończonych i planowanych do ukończenia w 2019 r. wynosiła 996 lokali.

W marcu 2019 r. spółka kupiła 50 proc. udziałów w joint venture Wilanów Tulip, w ramach którego do końca 2020 r. ma powstać 150 lokali.

W kwietniu 2019 r. spółka wykorzystała opcję odkupu etapu projektu Nova Królikarnia od Global City Holdings za 33,9 mln zł, w ramach której nabyto 9,2 tys. PUM.

Na koniec I kw. 2019 r. dług netto spółki wyniósł 116,1 mln zł i implikował stosunek zadłużenia netto do kapitałów własnych na poziomie 33,5 proc. Wskaźnik znajduje się istotnie poniżej kowenantu na obligacjach na poziomie 0,8x.

W kwietniu 2019 r., po dacie bilansowej, spółka spłaciła dwie niezabezpieczone serie obligacji (J oraz O) o łącznej wartości nominalnej 25,5 mln zł, a wcześniej w styczniu niezabezpieczoną serię I, o wartości nominalnej 10 mln zł. Również w styczniu spółka dokonała emisji zabezpieczonej serii obligacji U, o wartości nominalnej 32,3 mln zł, która zapada w styczniu 2023 r.

Pobierz cały raport (PDF, 1316 KB)

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje