niedziela, 05 kwietnia 2020

Newsroom

Ronson Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

Wojciech Bartosik, DM Michael/Ström | 28 sierpnia 2019
Raport przedstawia sytuację finansową Ronson Development po publikacji sprawozdania finansowego za II kw. 2019 r. pod kątem zdolności obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Według szacunków Domu Maklerskiego Michael/Ström, gdyby Ronson zrealizował wszystkie możliwe projekty (wraz z bankiem ziemi, bez opcji kupna kolejnych etapów Nova Królikarnia), jest w stanie wygenerować 669 mln zł przepływów pieniężnych netto. Kwota ta uwzględnia szacowane przychody ze sprzedaży lokali oraz oczekiwane nakłady na budowę lokali, a także otrzymane przedpłaty, zobowiązania wobec głównego wykonawcy, a także należności od klientów.

W ramach projektów gotowych oraz w trakcie realizacji, Ronson jest natomiast w stanie wygenerować 312 mln zł. Ostatni z tych projektów ma zostać ukończony w I kw. 2021 r.

Biorąc pod uwagę, że na koniec II kw. 2019 r. zadłużenie brutto wynosiło 213,2 mln zł, a stan gotówki 96,1 mln zł; roczne koszty działalności operacyjnej ok. 25 mln zł; a spółka wypłacałaby 10 mln zł dywidendy rocznie – to wystarczyłoby, aby Ronson sprzedał ok. 66 proc. lokali będących obecnie w ofercie i w budowie, aby spłacić całość zadłużenia finansowego.

Pobierz cały raport (PDF, 1085 KB)

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje