czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Roszady w zarządzie GetBacku

msd | 04 stycznia 2021
Magdalena Nawłoka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu windykatora. Natomiast Radosław Barczyński awansował z członka zarządu na prezesa.

Przed złożeniem swojej rezygnacji Magdalena Nawłoka była p.o. prezesa. Jej odejście nie zostało umotywowane. Nastąpiło jednak niedługo po sporządzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz wypłacie dwóch pierwszych (przyspieszonych) rat układowych dla obligatariuszy.

Rezygnacja Magdaleny Nawłoki została złożona 30 grudnia. Już dzień wcześniej rada nadzorcza awansowała Radosława Barczyńskiego z członka zarządu na prezesa GetBacku, choć o fakcie tym poinformowano dopiero 31 grudnia. 

Radosław Barczyński był początkowo członkiem rady wierzycieli GetBacku, później trafił do nadzoru GetBacku, skąd ostatecznie wszedł do zarządu spółki. To między innymi jemu przypisuje się przeforsowanie układu bez konwersji części obligacyjnych wierzytelności na nowe akcje windykatora.

W osobnym komunikacie poinformowano także o rezygnacji Wojciecha Łukawskiego z pełnienia członka rady nadzorczej spółki. Były już nadzorca GetBacku, który jest partnerem w funduszu Abris Capital Partners, większościowym akcjonariuszu windykatora, także nie wskazał przyczyny rezygnacji.

W grudniu GetBacku wypłacił właścicielom niezabezpieczonych obligacji pierwsze dwie raty układowe, które pierwotnie miały trafić do nich we wrześniu 2021 r. oraz marcu 2022 r. Obligatariusze otrzymali łącznie 4 proc. kwoty układowej, czyli 1 proc. kapitału wynikającego z obligacji. Zawarty z wierzycielami układ zakłada bowiem, że do właścicieli niezabezpieczonych papierów dłużnych windykatora trafi 25 proc. nominału długu w ratach rozpisanych na blisko osiem lat.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje