piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Rusza grupa robocza ws. reformy wskaźników referencyjnych

msd | 13 lipca 2022
Nowo powołana narodowa grupa robocza (NGR) zamierza do sierpnia wypracować scenariusz działania w zakresie zastąpienia WIBOR-u nowym wskaźnikiem referencyjnym.

Zadaniem NGR mają być szeroko rozumiane prace związane z wprowadzeniem nowego wskaźnika referencyjnego, opartego na transakcjach overnight. 

„Celem prac NGR jest przygotowanie »mapy drogowej« oraz harmonogramu działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym” – podano w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jednego z organów, który razem z Ministerstwem Finansów, GPW Benchmark, Polskim Funduszem Rozwoju i ING Bankiem Śląśkim, ma nadzorować i koordynować prace grupy roboczej.

W pracach grupy roboczej zapowiedziano udział przedstawicieli MF, NBP, UKNF, BFG, PFR, GPW, KDPW, BGK, GPW Benchmark oraz banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, czy wreszcie organizacji branżowych. Do udziału w pracach NGR mogą zostać zaproszone także instytucje zagraniczne, wynika z komunikatu UKNF.

„Działania NGR prowadzone są w formule projektowej. Wyodrębniono strumienie projektowe, w ramach których toczą się prace związane przede wszystkim z opracowaniem nowego wskaźnika, przystosowaniem systemów rozliczeń i obrotu oraz tabel odsetkowych do nowego rodzaju wskaźnika referencyjnego, zbudowaniem krzywej terminowej, która umożliwi wyznaczenie terminowych stóp procentowych, oprocentowaniem obligacji czy emisjami własnymi banków” – podano.

Pierwsze owoce prac grupy roboczej mają pojawić się w sierpniu, gdy opracowany zostanie harmonogram reformy wskaźników referencyjnych. 

„Plan pracy NGR zakłada, że w sierpniu 2022 r. – na podstawie »mapy drogowej« oraz raportów przygotowywanych przez strumienie – narodowa grupa robocza określi optymalny operacyjny scenariusz działania w zakresie zmiany wskaźników referencyjnych, uwzględniający zarówno cele reformy wskaźników referencyjnych, jak i potrzebę przeprowadzenia procesu w sposób zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania rynku finansowego” – podsumowano.

W najbliższy czwartek prezydent podpisze ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która przewiduje między innymi wdrożenia wakacji kredytowych oraz reformę WIBOR-u. 

Zgodnie z publicznymi zapowiedziami premiera, zamiennik stawki WIBOR miałby być stosowany począwszy od 1 stycznia 2023 r. W samej ustawie terminu tego jednak nie zapisano. A z resortu finansów zaczęły ostatnio płynąć sygnały o możliwości wdrożenia okresu przejściowego.

W ostatnich tygodniach przedstawiciele rynku finansowego wielokrotnie wskazywali, że kompleksowe przeprowadzenie reformy wskaźników referencyjnych w ciągu kilku miesięcy nie jest możliwe (w innych krajach proces ten trwa po kilka lat). Jednym z newralgicznych obszarów pozostaje bowiem kwestia rozliczania instrumentów pochodnych (zajmuje się tym głównie londyńska izba, która nie widzi możliwości wdrożenia zmian od 1 stycznia 2023 r.), których nominalna wartość jest około czterokrotnie wyższa niż samych WIBOR-owych kredytów mieszkaniowych. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo