piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Ruszył rejestr obligacji

msd | 01 lipca 2019
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uruchomił ogólnodostępną bazę papierów dłużnych, z której dowiemy się między innymi o tym, ile spółki mają wyemitowanych obligacji oraz, czy obsługują dług w terminie.

Uruchomiony właśnie rejestr to część większych zmian, jakie 1 lipca weszły w życie na rynku obligacji. Najważniejsza z nich dotyczy obowiązkowej dematerializacji i rejestracji wszystkich papierów w KDPW. Wcześniej obowiązek ten dotyczył wyłącznie długu pochodzącego z ofert publicznych.

Ogólnodostępny rejestr papierów dłużnych ma być narzędziem, które pomoże inwestorom ocenić skalę obligacyjnego zadłużenia emitentów, a także sprawdzić, czy dług ten jest regulowany terminowo. To odpowiedź na sytuacje takie, jak ta z GetBackiem, gdzie z czasem przestało być wiadomo ile spółka naprawdę wyemitowała obligacji w prowadzonych masowo ofertach niepublicznych, najczęściej rejestrowanych poza ewidencją KDPW.

Sam rejestr na razie jest niepełny, dlatego jego użyteczność zapewne dopiero będzie rosnąć z czasem, gdy pojawiać się w nim będą kolejne emisje. Warto bowiem podkreślić, że do bazy trafią też w przyszłości papiery niezarejestrowane w KDPW, czyli – najprościej rzecz ujmując – niepubliczne emisje sprzed 1 lipca. Emitenci dostali czas na uzupełnienie tych informacji do 31 marca 2020 r., ale dane te będą musiały uwzględniać stan na koniec 2019 r.

Uruchomiony 1 lipca rejestr zobowiązań emitentów obejmuje obligacje, listy zastawne i certyfikaty inwestycyjne. Rejestr dostępny jest pod adresem https://rze.info/

Sam rejestr nie ujawnia natomiast warunków emisji, co do oprocentowania długu, jego zabezpieczenia, czy kowenantów. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje