czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Rynek wybiera WIRF zamiast WIBOR-u

msd | 02 sierpnia 2022
Większość uczestników konsultacji publicznych opowiedziało się za tym, aby to Warszawski Indeks Rynku Finansowego (WIRF) zastąpił obecny WIBOR, wynika z podsumowania opublikowanego przez GPW Benchmark.

Wydłużenie okresu konsultacji publicznych w zakresie wyboru wskaźnika referencyjnego typu RFR (risk free rate) zasadniczo nie zmieniło preferencji uczestników rynku, co do następcy WIBOR-u. Wśród przedstawionych przez GPW Benchmark propozycji trzech wskaźników największe poparcie uzyskał Warszawski Indeks Rynku Finansowego (WIRF), który już wcześniej był wskazywany jako preferowany wśród przedstawicieli sektora bankowego.

„Odpowiedzi respondentów (…) w większości popierały wybór Warszawskiego Indeksu Rynku Finansowego. Poparcie dla WIRF płynęło przede wszystkim z instytucji kredytowych oraz instytucji finansowych” – napisała GPW Benchmark w dokumencie podsumowującym przeprowadzone konsultacje.

Gwoli przypomnienia – zaproponowane przez GPW Benchmark wskaźniki wyliczane są na podstawie depozytów overnight codziennie składanych w największych polskich bankach. I z tych jednodniowych stawek, na podstawie procentu składanego, wyprowadzane są indeksy jedno-, trzy- i sześciomiesięczne. Innymi słowy, na przykład emitent zmiennokuponowych obligacji poznaje faktyczną wysokość płatności na rzecz inwestorów dopiero pod koniec okresu odsetkowego. 

Według informacji publikowanych przez GPW Benchmark, w miniony poniedziałek trzy- i sześciomiesięczny WIRF, wyliczony jako składana stopa ze stawek O/N, wynosił kolejno 5,52 i 4,28 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M i 6M to odpowiednio 7,01 oraz 7,3 proc. Czy to oznacza, że nowa stawka będzie zawsze znacząco niższa? Niekoniecznie, bo żeby przejście z WIBOR-u na nowy wskaźnik było zgodne z unijnym rozporządzeniem BMR, musi ono być neutralne dla wszystkich stron transakcji. W tym celu do nowego indeksu doliczany będzie tzw. spread korygujący, który ma za zadanie „wyrównać” różnicę pomiędzy nowym a starym wskaźnikiem. Jego ustalenie bazować będzie jednak na dłuższym szeregu danych historycznych, by zmniejszyć ryzyko niedopasowania, jakie obserwujemy choćby teraz. 

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, nowy wskaźnik miałby zastąpić WIBOR począwszy od 1 stycznia 2023 r. Lecz uczestnicy rynku jednoznacznie wskazują, że to termin praktycznie niemożliwy do spełnienia, szczególnie od strony rozliczenia instrumentów pochodnych o wartości kilkukrotnie wyższej od hipotek opartych o WIBOR. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo