sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Rząd chce upraszczać rynek obligacji korporacyjnych

msd | 29 września 2022
Po latach zacieśniania regulacji na rynku długu, rząd chce jego rozwoju właśnie poprzez upraszczanie wymogów dla emitentów, wynika ze „strategii produktywności 2030”, za którą stoi Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W ramach nowej strategii rząd chce dążyć do wzrostu wykorzystania pozakredytowych instrumentów finansowania przedsiębiorstw. Pomóc w tym miałaby więc między innymi promocja rynku obligacji i jego uproszczenie. Wśród zaplanowanych działań wskazano więc na: „rozwój rynku długu poprzez promocję wśród przedsiębiorców oraz dalsze (sic!) upraszczanie systemu wymogów dla nowych emitentów obligacji (zwłaszcza korporacyjnych), tak aby zmniejszyć koszty takich emisji.”

Nie ma w tym za grosz konsekwencji. Zwłaszcza, że rząd chciałby też rozwoju crowdfundingu dłużnego. Dokładnie tego samego – często wątpliwej jakości – crowdfundingu dłużnego, dla którego źródłem wzrostu w ostatnich latach było uszczelnienie rynku obligacji przedsiębiorstw (rejestracja w KDPW, agent emisji, itp.). Według strategii, konieczna jest identyfikacja barier rozwojowych dla tego runku oraz dostosowanie przepisów. Działaniami informacyjno-promocyjnymi crowdfundingu dłużnego miałby się natomiast zająć… Giełda Papierów Wartościowych wraz z innymi podmiotami rynku kapitałowego.

„Strategia produktywności 2030” została opublikowana w Monitorze w minioną środę. Jako pierwsza napisała o niej PAP.

Więcej wiadomości kategorii Prawo