czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach kapitałowych

msd | 31 stycznia 2023
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy, która umożliwi bankom i niektórym instytucjom finansowym, emisję obligacji kapitałowych, szerzej znanych jako CoCo bonds.

Na mocy nowych przepisów banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji będą mogły emitować instrumenty kapitałowe wyposażone w mechanizm absorpcji strat. W ten sposób instytucje będą mogły zwiększyć bazę kapitałową, ponieważ np. w przypadku banków i domów maklerskich nowe papiery będą mogły zostać zaliczone do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II (w przypadku ubezpieczycieli będą wliczane do środków własnych kategorii 1, 2 lub 3). 

Co do zasady, obligacje kapitałowe mają cechy instrumentów dłużnych, jak i samych akcji. Zawarty w nich mechanizm absorpcji strat zakłada między innymi automatyczną konwersję na akcje w momencie wystąpienia tzw. zdarzenia inicjującego, związanego ze spadkiem współczynników kapitałowych poniżej z góry ustalonych poziomów. 

Z uwagi na swój skomplikowany charakter, nowe instrumenty adresowane będą do profesjonalnych inwestorów, a ich jednostkowa wartości nominalna to co najmniej równowartość 100 tys. euro.

Wprowadzenie obligacji kapitałowych do krajowego porządku prawnego wymagać będzie zmian między innymi w ustawie o obligacjach, ustawie o funduszach inwestycyjnych, a także ustawie o BFG.

Proponowane rozwiązania wejdą w życie 1 października 2023 r., za wyjątkiem niektórych przepisów o 14-dniowym vacatio legis, wynika z komunikatu na stronie Rady Ministrów. 

Jako pierwsza informację o przyjęciu przez Rząd projektu wprowadzającego obligacje kapitałowa napisała PAP.

Więcej wiadomości kategorii Prawo