poniedziałek, 21 września 2020

Newsroom

Rzecznik Finansowy pozwał Idea Bank za sprzedaż obligacji GetBacku - aktualizacja

msd | 25 sierpnia 2020
Pozew został złożony w imieniu klienta Idea Banku, który – zdaniem Rzecznika Finansowego – został wprowadzony w błąd podczas proponowania nabycia i oferowania obligacji GetBacku.

Treść zaktualizowana o stanowisko banku, które zamieszczono na końcu.

Złożony przez Rzecznika Finansowego pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczy tzw. missellingu przy oferowaniu papierów dłużnych GetBacku. W tym przypadku Rzecznik działa w imieniu klienta, który w momencie nabywania obligacji miał 85 lat.

– Sprawa dotyczy jaskrawego naruszenia interesów osób starszych na rynku finansowym. Klient miał zgromadzone oszczędności na bezpiecznych lokatach a został skłoniony do ich zainwestowania w ryzykowny instrument finansowy – powiedział dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy, cytowany w komunikacie.

Według Rzecznika klient Idea Banku został wprowadzony w błąd, co do osoby emitenta, charakteru obligacji, a wreszcie i ryzyka tego typu inwestycji. Papiery GetBacku miały być w tym przypadku reklamowane jako bezpieczny sposób ulokowania oszczędności, z gwarancją wypłaty kapitału, jak przy lokatach bankowych. Zdaniem Rzecznika, obligacje GetBacku byłu nieodpowiednie dla klienta w wieku 85 lat, który lokował oszczędności wyłącznie na depozytach bankowych i nie był zainteresowany ryzykownymi inwestycjami.

– W mojej ocenie to przykład nadużycia zaufania klienta do banku. Szczególnie osoby starsze wciąż postrzegają banki jako instytucje zaufania publicznego – powiedział Mariusz Golecki.

W złożonym pozwie Rzecznik Finansowy wniósł o zasądzenie na rzecz klienta tytułem odszkodowania kwoty wpłaconej na nabycie obligacji GetBacku. Ponadto, Rzecznik wniósł też o zasądzenie dodatkowych 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia na cel społeczny – Federację Konsumentów.

Według ostatnich danych, na dzień 19 maja Idea Bank był stroną w sprawach cywilnych dotyczących obligacji GetBacku o łącznej wartości 100,7 mln zł.

W lipcu jedna z krakowskich kancelarii chwaliła się korzystnym wyrokiem w sporze z Idea Bankiem, gdzie sąd nakazał bankowi zwrot 120 tys. zł dla jednej z obligatariuszek GetBacku.

W lutym tego roku UOKiK zakończył postępowanie administracyjne wobec Idea Banku w sprawie oferowania obligacji windykatora. Urząd nakazał bankowi wypłatę do 10 tys. zł rekompensat dla osób, które nabyły za jego pośrednictwem obligacje GetBacku. Bank złożył odwołanie od decyzji UOKiK.

Stanowisko banku:

Idea Bank nie komentuje indywidualnych procesów sądowych, ani decyzji instytucji państwowych w tym zakresie.

Jednocześnie pragniemy ponownie podkreślić, że zależy nam na tym, aby wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem spółki GetBack oraz dystrybucją związanych z nią instrumentów finansowych zostały dogłębnie przeanalizowane i wyjaśnione.

Przypominamy, że GetBack był zdrową spółką jeszcze w marcu 2016 roku, gdy został sprzedany przez Idea Bank nowym właścicielom. Wtedy też strategia zrównoważonego rozwoju, która zakładała spokojny wzrost i zwiększanie udziału w rynku została porzucona. Dwa lata wystarczyły, aby nowa i agresywna strategia doprowadziła GetBack do upadku kosztem wszystkich posiadających obecnie status pokrzywdzonego w prowadzonych przez prokuraturę działaniach, w tym Idea Banku.

Od 2018 roku bank szczegółowo wyjaśnia poszczególne transakcje sprzedażowe. Zespół ds. reklamacji analizuje każdy z przypadków indywidualnie, a w sytuacjach bezspornych rozwiązuje sprawy polubownie. Do tej pory Idea Bank S.A. skierował zaproszenia do ugodowych mediacji do 158 osób. Do dziś wypłaciliśmy łącznie ok. 8,8 mln zł.

Pozostajemy w stałym kontakcie z organami nadzoru i właściwymi służbami przekazując zgodnie z wezwaniami informacje, wyjaśnienia oraz przedstawiając swoje stanowisko w zakresie formułowanych pytań, merytorycznie odnosząc się do podnoszonych okoliczności faktycznych i wniosków.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje