wtorek, 17 lipca 2018

Newsroom

S&P zawiesza rating GetBacku

msd | 25 kwietnia 2018
Agencja dostrzegła, że spółka ma problemy z terminowym wykupem co najmniej jednej serii obligacji. Nie mając wystarczających informacji o płynności windykatora S&P zdecydowało o zawieszeniu ratingu.

Wcześniej agencja S&P oceniała GetBack na B z perspektywą negatywną, ale tydzień temu umieściła rating spółki na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, co oznaczało prawdopodobieństwo obniżenia oceny nawet o kilka stopni.

S&P zwraca uwagę, że nie ma wystarczających informacji o niewykupionych obligacjach GetBacku, a także nie posiada nowych informacji na temat płynności spółki. Agencja mogłaby odwiesić rating spółki, gdyby ta dostarczyła wyczerpujących informacji w ciągi 90 dni. Jeśli jednak dostarczone dane okażą się niewystarczające, S&P całkowicie wycofa rating.

We wtorek KNF poinformowała o złożonym do prokuratury zawiadomieniu w sprawie GetBacku, a także o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na spółkę kary w związku z możliwymi nieprawidłowościami przy sporządzaniu raportów za I kwartał, I półrocze oraz III kwartał 2017 r. Ogólnie rzecz biorąc KNF podważa rzetelność publikowanych przez spółkę sprawozdań finansowych i informacji, między innymi w zakresie ryzyka płynności.

KNF poinformowała także, powołując się jednak na dane z Polskiego Funduszu Rozwoju, że na koniec marca Getback posiadał prawie 2,6 mld zł obligacyjnego zadłużenia. Papiery spółki miały wówczas znajdować się u 9242 inwestorów, w tym 9064 osób fizycznych.

Od 16 kwietnia, tj. od dnia, gdy GetBack opublikował prawdopodobnie nieprawdziwy komunikat o negocjacjach z PKO BP i PFR, giełdowy obrót akcjami i obligacjami windykatora pozostaje zawieszony na żądanie KNF. Ewentualna decyzja nadzoru o odwieszeniu zostanie podjęta po publikacji raportu rocznego, który ma się pojawić 30 kwietnia.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulantów

  16 lipca 2018
  Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.
  czytaj więcej
 • Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

  16 lipca 2018
  Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku z drugim zastępcą

  12 lipca 2018
  Na wniosek kuratora obligatariuszy sędzia-komisarz powołał mBank na drugiego zastępcę członka rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym windykacyjnej spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje