piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

S&P zawiesza rating GetBacku

msd | 25 kwietnia 2018
Agencja dostrzegła, że spółka ma problemy z terminowym wykupem co najmniej jednej serii obligacji. Nie mając wystarczających informacji o płynności windykatora S&P zdecydowało o zawieszeniu ratingu.

Wcześniej agencja S&P oceniała GetBack na B z perspektywą negatywną, ale tydzień temu umieściła rating spółki na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, co oznaczało prawdopodobieństwo obniżenia oceny nawet o kilka stopni.

S&P zwraca uwagę, że nie ma wystarczających informacji o niewykupionych obligacjach GetBacku, a także nie posiada nowych informacji na temat płynności spółki. Agencja mogłaby odwiesić rating spółki, gdyby ta dostarczyła wyczerpujących informacji w ciągi 90 dni. Jeśli jednak dostarczone dane okażą się niewystarczające, S&P całkowicie wycofa rating.

We wtorek KNF poinformowała o złożonym do prokuratury zawiadomieniu w sprawie GetBacku, a także o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na spółkę kary w związku z możliwymi nieprawidłowościami przy sporządzaniu raportów za I kwartał, I półrocze oraz III kwartał 2017 r. Ogólnie rzecz biorąc KNF podważa rzetelność publikowanych przez spółkę sprawozdań finansowych i informacji, między innymi w zakresie ryzyka płynności.

KNF poinformowała także, powołując się jednak na dane z Polskiego Funduszu Rozwoju, że na koniec marca Getback posiadał prawie 2,6 mld zł obligacyjnego zadłużenia. Papiery spółki miały wówczas znajdować się u 9242 inwestorów, w tym 9064 osób fizycznych.

Od 16 kwietnia, tj. od dnia, gdy GetBack opublikował prawdopodobnie nieprawdziwy komunikat o negocjacjach z PKO BP i PFR, giełdowy obrót akcjami i obligacjami windykatora pozostaje zawieszony na żądanie KNF. Ewentualna decyzja nadzoru o odwieszeniu zostanie podjęta po publikacji raportu rocznego, który ma się pojawić 30 kwietnia.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje