wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Sąd nie zajmie się wnioskiem o sanację GetBacku

msd | 14 maja 2018
Wrocławski sąd wskazał, że wszczęcie postępowania sanacyjnego nie jest możliwe, gdy spółka znajduje się w przyspieszonym postępowaniu układowym. Rozpatrzenie wniosku uznano więc za bezcelowe.

Wniosek o otwarcie sanacji wobec GetBacku złożył w ubiegłym tygodniu jeden z wierzycieli, który wniósł o utajnienie danych osobowych. Z naszych informacji, które wówczas podawaliśmy, wynika, że za wnioskiem mogła stać grupa zamożnych obligatariuszy spółki. Początkowo w złożonym dokumencie sąd dopatrzył się braków formalnych i wezwał wierzyciela do ich uzupełnienia. Dzień później jednak uchylono tę decyzję, jednocześnie umarzając postępowanie. 

Zgodnie z art. 191 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego niedopuszczalne jest wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli wcześniejsze postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało zakończone lub prawomocnie umorzone – napisano w uzasadnieniu, które opublikowano także w komunikacie rzecznika Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Innymi słowy, o sanacji na razie nie może być mowy, ponieważ w ubiegłym tygodniu sąd otworzył wobec GetBacku przyspieszone postępowanie układowe. Wraz z nim spółka zyskała ochronę przed wierzycielami.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego na nadzorcę sądowego GetBacku wyznaczono spółkę Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni, a kuratorem obligatariuszy został Kamil Hajduk, niegdyś syndyk e-Kancelarii.

Wstępne propozycje układowe, które GetBack musiał zamieścić w złożonym 2 maja wniosku o otwarcie postępowania, dla niezabezpieczonych obligacji zakładają spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji przedstawiciele spółki przekonywali jednak, że propozycje układowe mają wyłącznie charakter wstępny.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Strzyżenie obligacji 2C Partners

  25 lutego 2020
  Nieruchomościowa spółka porozumiała się w sprawie umorzenia połowy obligacji, których termin spłaty minął w maju ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej

Emisje