wtorek, 22 października 2019

Newsroom

Sąd nie zgodził się na zmianę układu Marki

msd | 10 kwietnia 2019
Białostocki sąd oddalił wniosek firmy pożyczkowej o otwarcie postępowania o zmianę układu. Marka zapowiada złożenie kolejnego wniosku.

Sąd nie podzielił stanowiska spółki, co do trwałego zmniejszenia dochodu z przedsiębiorstwa, który uzasadniałby zmianę treści układu częściowego zawartego z obligatariuszami. 

W ocenie spółki, sąd, analizując dowody przedstawione przez spółkę, dokonał błędów w ustaleniach faktycznych, niewłaściwie interpretując w dokumencie "Analiza sytuacji spółki" okresy czasowe podane dla poszczególnych danych finansowych – poinformowała Marka.

Spółka jednocześnie informuje, iż złoży nowy wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu z uwzględnieniem wytycznych sądu podanych w uzasadnieniu postanowienia (…) – podano także.

Obowiązujący obecnie układ Marki z obligatariuszami zakłada całkowitą spłatę wynikających z papierów dłużnych należności głównej i odsetek w latach 2019-2025.

W grudniu ubiegłego roku, czyli niedługo przed wypłatą pierwszej raty układowej, Marka złożyła do sądu wniosek o zmianę układu. Spółka wciąż chce spłacić obligatariuszy w całości, ale proponuje zmniejszenie cokwartalnych rat o około 30 proc., tym samym wydłużając realizację postanowień układu do 2027 r.

Częściowy układ Marki obejmuje 10 serii obligacji o łącznej wartości 18,7 mln zł. Dwie z nich, warte w sumie 3,1 mln zł serie H1 i H2, to papiery pochodzące z przeprowadzonych w 2015 r. ofert publicznych.

W marcu tego roku spółka rozpoczęła realizację postanowień układowych od przekazania 1,01 mln zł tytułem spłaty 53,3 proc. (0,8 mln zł) należności głównej obligacji serii E oraz odsetek od nich. Kolejną ratę układową, tym razem 1,16 mln zł, spółka będzie musiała zapłacić w czerwcu.

Na koniec 2018 r. bilans Marki wykazywał 34,3 mln zł zobowiązań i 17 mln zł aktywów.

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje