czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Sąd nie zgodził się na zmianę układu Marki

msd | 10 kwietnia 2019
Białostocki sąd oddalił wniosek firmy pożyczkowej o otwarcie postępowania o zmianę układu. Marka zapowiada złożenie kolejnego wniosku.

Sąd nie podzielił stanowiska spółki, co do trwałego zmniejszenia dochodu z przedsiębiorstwa, który uzasadniałby zmianę treści układu częściowego zawartego z obligatariuszami. 

W ocenie spółki, sąd, analizując dowody przedstawione przez spółkę, dokonał błędów w ustaleniach faktycznych, niewłaściwie interpretując w dokumencie "Analiza sytuacji spółki" okresy czasowe podane dla poszczególnych danych finansowych – poinformowała Marka.

Spółka jednocześnie informuje, iż złoży nowy wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu z uwzględnieniem wytycznych sądu podanych w uzasadnieniu postanowienia (…) – podano także.

Obowiązujący obecnie układ Marki z obligatariuszami zakłada całkowitą spłatę wynikających z papierów dłużnych należności głównej i odsetek w latach 2019-2025.

W grudniu ubiegłego roku, czyli niedługo przed wypłatą pierwszej raty układowej, Marka złożyła do sądu wniosek o zmianę układu. Spółka wciąż chce spłacić obligatariuszy w całości, ale proponuje zmniejszenie cokwartalnych rat o około 30 proc., tym samym wydłużając realizację postanowień układu do 2027 r.

Częściowy układ Marki obejmuje 10 serii obligacji o łącznej wartości 18,7 mln zł. Dwie z nich, warte w sumie 3,1 mln zł serie H1 i H2, to papiery pochodzące z przeprowadzonych w 2015 r. ofert publicznych.

W marcu tego roku spółka rozpoczęła realizację postanowień układowych od przekazania 1,01 mln zł tytułem spłaty 53,3 proc. (0,8 mln zł) należności głównej obligacji serii E oraz odsetek od nich. Kolejną ratę układową, tym razem 1,16 mln zł, spółka będzie musiała zapłacić w czerwcu.

Na koniec 2018 r. bilans Marki wykazywał 34,3 mln zł zobowiązań i 17 mln zł aktywów.

Więcej wiadomości o Marka S.A.

 • Marka rozpoczęła spłatę obligacji w ramach układu

  29 marca 2019
  Nieco zapomniana już firma pożyczkowa wypłaciła obligatariuszom pierwszą ratę w ramach układu przewidzianego na lata 2019-2025. Marka chce jednak wydłużyć układ do 2027 r., choć wciąż zamierza spłacić 100 proc. kapitału plus odsetki.
  czytaj więcej
 • Marka ponosi straty i powoli spienięża portfel pożyczek

  23 sierpnia 2017
  Firma pożyczkowa, wobec której miesiąc temu zatwierdzono układ częściowy z wierzycielami, zanotowała w I półroczu 3,6 mln zł straty. Miała natomiast dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, ale ich wysokość pozostaje na razie zbyt niska względem przyszłych płatności dla obligatariuszy.
  czytaj więcej
 • Marka bez gotówki

  14 lutego 2017
  Na koniec 2016 r. firma pożyczkowa posiadała tylko 29 tys. zł środków pieniężnych. Wobec otwarcia postępowa restrukturyzacyjnego płynnościowe problemy Marki nie są żadną nowością.
  czytaj więcej
 • Marka chce spłacić obligatariuszy w latach 2019-2025

  09 lutego 2017
  W ramach restrukturyzacji firma pożyczkowa chce odroczyć spłatę należności głównej i odsetek od obligacji. Nie przewiduje natomiast redukcji zobowiązań.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje