niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Dayli

msd | 19 czerwca 2017
Z naszych informacji wynika, że decyzja krakowskiego sądu motywowana była brakiem majątku spółki do zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego.

Zarządca Dayli, który poinformował o oddaleniu wniosku upadłościowego, nie wskazał na przyczyny decyzji sądu. Beznadziejna sytuacja majątkowa spółki nie pozostawia złudzeń, że chodzi o brak środków na pokrycie kosztów upadłości. W istocie, informacje te potwierdziliśmy też w sądzie.

- Chodzi o art. 13  Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, czyli brak majątku na pokrycie kosztów postępowania – poinformowała nas Beata Przeździecka z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Dayli złożono w marcu, niedługo po decyzji sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego, w którym spółka znajdowała się od lutego 2016 r.

Sieć drogerii Dayli, to w zasadzie jedyne aktywa Kerdos Group, wobec którego także umorzono postępowanie sanacyjne. Sam Kerdos w kwietniu wniósł jednak sprzeciw do postanowienia sądu. Na wypadek jego odrzucenia, spółka złożyła też wniosek o ogłoszenie upadłości.

We wrześniu ubiegłego roku, gdy obie spółki znajdowały się już w postępowaniu sanacyjnym, minął termin spłaty obligacji Dayli na 5 mln zł. Wcześniej w pierwszej połowie roku trzech emisji nie wykupił Kerdos (łącznie 7,95 mln zł). W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze dwie emisje spółki (w sumie na 23,2 mln zł), lecz obrót nimi jest zawieszony. Do notowań nigdy nie wprowadzono natomiast emisji publicznej trzyletnich obligacji na 4 mln zł z czerwca 2015 r. 

 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Sąd ogłosił upadłość Kerdos Group

  04 września 2017
  Decyzja zapadała około pół roku po umorzeniu postępowania sanacyjnego, które rozpoczęło się jeszcze w maju 2016 r.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Wyjątkowo mało kłopotów na Catalyst

  04 lipca 2017
  Przez 12 ostatnich miesięcy spółki z Catalyst nie wykupiły obligacji korporacyjnych wartych 63 mln zł, co stanowiło rekordowo niskie 0,9 proc. zapadającego w tym czasie zadłużenia. Gdy już się zdarzają, problemy z wykupem dotyczą najmniejszych emisji, plasowanych wśród inwestorów detalicznych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje