środa, 18 lipca 2018

Newsroom

Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Dayli

msd | 19 czerwca 2017
Z naszych informacji wynika, że decyzja krakowskiego sądu motywowana była brakiem majątku spółki do zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego.

Zarządca Dayli, który poinformował o oddaleniu wniosku upadłościowego, nie wskazał na przyczyny decyzji sądu. Beznadziejna sytuacja majątkowa spółki nie pozostawia złudzeń, że chodzi o brak środków na pokrycie kosztów upadłości. W istocie, informacje te potwierdziliśmy też w sądzie.

- Chodzi o art. 13  Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, czyli brak majątku na pokrycie kosztów postępowania – poinformowała nas Beata Przeździecka z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Dayli złożono w marcu, niedługo po decyzji sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego, w którym spółka znajdowała się od lutego 2016 r.

Sieć drogerii Dayli, to w zasadzie jedyne aktywa Kerdos Group, wobec którego także umorzono postępowanie sanacyjne. Sam Kerdos w kwietniu wniósł jednak sprzeciw do postanowienia sądu. Na wypadek jego odrzucenia, spółka złożyła też wniosek o ogłoszenie upadłości.

We wrześniu ubiegłego roku, gdy obie spółki znajdowały się już w postępowaniu sanacyjnym, minął termin spłaty obligacji Dayli na 5 mln zł. Wcześniej w pierwszej połowie roku trzech emisji nie wykupił Kerdos (łącznie 7,95 mln zł). W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze dwie emisje spółki (w sumie na 23,2 mln zł), lecz obrót nimi jest zawieszony. Do notowań nigdy nie wprowadzono natomiast emisji publicznej trzyletnich obligacji na 4 mln zł z czerwca 2015 r. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje