piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

KNF ponownie ukarała Kerdos Group

msd | 15 maja 2019
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 200 tys. zł kary pieniężnej na Kerdos Group po blisko dwóch latach od ogłoszenia upadłości spółki.

Swoją decyzję KNF motywuje nieprzekazaniem przez Kerdos Group informacji poufnych dotyczących prowadzenia negocjacji z BGK TFI w sprawie inwestycji w sieć luksemburskich drogerii Meng oraz zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji do 20 mln euro na rynku niemieckim. Zdaniem KNF obie informacje spełniały kryteria informacji poufnej.

Brak publikacji informacji poufnych skutkował okolicznością, że cena akcji spółki nie uwzględniała rzeczywistej sytuacji dotyczącej poszukiwań sfinansowania planów rozwoju i ich efektów, a więc mogła odbiegać od ich realnej wartości. Należy także podkreślić, że część informacji odnoszących się do procesu inwestycyjnego w Meng Drogerie+ oraz zamiaru przeprowadzenia w Niemczech emisji obligacji zostały inwestorom przekazane za pomocą artykułów prasowych, jednak KNF wskazuje, że informacje te nie zawierały pełnej i precyzyjnej treści lub zostały przekazane po terminie, w którym powinna nastąpić publikacja informacji poufnych. Ponadto informacje poufne powinny być przekazywane w trybie raportów bieżących, a nie za pośrednictwem prasy – tłumaczy Komisja Nadzoru Finansowego.

Dla Kerdos Group to już druga kara od KNF. Poprzednią (300 tys. zł) nałożono na nią w listopadzie 2016 r. w związku z nieprawidłowościami przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w latach 2013-2015.

W maju 2016 r. wobec Kerdos Group otwarto postępowanie sanacyjne, zakończone jednak niepowodzeniem. W sierpniu 2017 r. sąd ogłosił upadłość spółki.

W latach 2016-2018 Kerdos Group nie wykupił sześciu serii obligacji o łącznej wartości prawie 35,2 mln zł. Większość z nich była notowana na Catalyst, za wyjątkiem tylko niewprowadzonej do obrotu emisji publicznej na 4 mln zł.

Więcej wiadomości o Kerdos Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium