piątek, 19 sierpnia 2022

Dayli Polska Sp. z o.o. w likwidacji

Dayli Polska Sp. z o.o. w likwidacji

Miary zadłużenia

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Na podstawie danych jednostkowych.

Od I kw. 2016 r. spółka publikuje tylko sprawozdania jednostkowe, nie dokonano korekty dla historycznych wskaźników.

Spółka objęta postępowaniem sanacyjnym. Wobec generowanych strat i ujemnych kapitałów część wskaźników przyjmuje wartości ujemne, wówczas nie są one prezentowane na wykresach.