niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Sąd odmówił Basel Olten Pharm postępowania restrukturyzacyjnego - aktualizacja

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 20 listopada 2018
Warszawski sąd wydał w poniedziałek postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec kosmetycznej spółki powiązanej z Konradem K., byłym prezesem GetBacku.

Treść zakutalizowana. Nowe informacje oznaczono kursywą.

Jeszcze w poniedziałek Alicja Kąkolewska, członek zarządu Basel Olten Pharm, a prywatnie matka Konrada K., informowała wierzycieli „z przykrością i wielkim niepokojem, że do dnia dzisiejszego sąd nie podjął decyzji w sprawie wniosku”. Jeszcze tego samego dnia sąd podjął decyzję, ale nie po myśli spółki – dowiedzieliśmy się w sądzie. Rozstrzygnięcie to, jak się dowiedzieliśmy, jest zaskarżalne i dłużnik może wnieść środek odwoławczy.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółka oferowała niezabezpieczonym obligatariuszom spłatę 60 proc. należności głównej w latach 2020-2027, z czego w pierwszych dwóch latach wierzyciele mieliby otrzymać najmniejsze płatności, największe zaś dopiero w dwóch ostatnich latach. Właściciele obligacji kosmetycznej spółki, jak zwraca uwagę Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK, to jedyna grupa, której wierzytelności miałyby podlegać redukcji. Tymczasem to właśnie papiery dłużne (ponad 50 mln zł) stanowią największą grupę wierzytelności Basel Olten Pharm.

W postanowieniu, do którego dotarliśmy, sąd otwarcie przyznaje, że obligatariusze byliby najbardziej pokrzywdzoną grupą wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki, gdyby zostało przeprowadzone na jej warunkach. Zdaniem sądu zaproponowane warunki układu są nieosiągalne.

Z postanowienia sądu dowiadujemy się także, że od założenia (18 lutego 2016 r.) BOP wyemitował 38 serii obligacji na łączną kwotę 51,4 mln zł. Całkowita suma wierzytelności spółki to zaś 70,2 mln zł przy 47,9 mln zł majątku, z czego aż 38,1 mln zł to wartości niematerialne.

Sąd ocenia politykę finansową spółki jako „nierozsądną”, dodając też, że jej sytuacja jest „konsekwencją tylko i wyłącznie błędnej polityki inwestycyjnej zarządu, a konkretnie wyboru metody finansowania potencjalnych inwestycji przez emisję obligacji o nieprzewidywalnym terminie zapadalności (obligacje BOP miały opcję put – red.)”. Sąd zwraca także uwagę, że spółka może zatajać informacje lub manipulować faktami nie informując, że utrata płynności wskutek nagłego zainteresowania wykupem obligacji nie była konsekwencją „działań osób blisko związanych z prezesem zarządu oraz niegdyś kapitałowo powiązanych ze spółką”.

Sąd ocenił także przyjęte przez BOP założenia restrukturyzacyjne mianem „nierealnych”. Przy okazji poinformował także, że spółka Best Production Forces (d. MCR Corporation), która odpowiada za 70-80 proc. produkcji BOP, złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Co istotne, jej członkiem zarządu także jest Alicja Kąkolewska.

Tymczase w warszawskim sądzie znajduje się jeszcze jeden wniosek dotyczący restrukturyzacji BOP. Tym razem chodzi o inicjowaną przez wierzycieli spółki sanację. Na razie jednak, jak dowiedzieliśmy się w sądzie, wniosek znajduje się na etapie uzupełniania braków formalnych.

Jeszcze na koniec 2016 r. Konrad K., były prezes GetBacku, był głównym akcjonariuszem BOP z 80-proc. udziałem w kapitale spółki. W lutym 2017 r. sprzedał jednak swoje akcje funduszom Stability Fund 17 FIZ oraz Altus 59 FIZ. Dla K. to niejedyna transakcja ze Stability Fund 17 FIZ. W 2017 r. sprzedał mu też udziały w firmie rekrutacyjnej McFarlane Kynn, której od 2014 r. był prezesem i jedynym wspólnikiem. Altus 59 FIZ to zaś fundusz, który w statucie Polskiego Domu Maklerskiego miał specjalne uprawnienia w powoływaniu członka zarządu, gdyby tylko przekroczył 5-proc. próg udziałów w kapitale brokera. W styczniu fundusz zmienił nazwę na Red Buffalo FIZ, a zarządzanie nim przeniesiono do Saturn TFI. We wrześniu rozpoczęła się likwidacja funduszu.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje