piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Sąd ogłosił upadłość Admiral Boats

msd | 14 czerwca 2018
Gdański sąd nie zgodził się na proponowaną wcześniej przez spółkę sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji, czyli tzw. pre-packu.

Wierzyciele Admiral Boats zostali wezwani do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

W ramach postępowania upadłościowego Admiral Boats na sędziego-komisarza wyznaczono Jacka Werengowskiego, a na syndyka Janusza Łepkowskiego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółka złożyła ponad rok temu. Jej płynnościowe problemy rozpoczęły się jednak przynajmniej kilkanaście miesięcy wcześniej. 

Na koniec marca Admiral Boats miał wyemitowane cztery serie obligacji wartych łącznie 10,51 mln zł. Terminy wykupu wszystkich papierów minęły w drugiej połowie 2017 r. Wśród niewykupionego długu znajduje się także uplasowana w lutym 2015 r. emisja publiczna o wartości 6 mln zł. Papiery te zabezpieczone są hipoteką. W maju administrator hipoteki, powołując się wówczas na tymczasowego nadzorcę sądowego, informował, że w przypadku postępowania upadłościowego obligatariusze serii J mogą zostać zaspokojeni w kwocie 801 tys. zł, co oznacza 13,3 proc. wartości emisji.

Po I kwartale spółka miała 44,5 mln zł zobowiązań i tylko 19,2 mln zł majątku, z czego 9,5 mln zł to aktywa trwałe (grunty, budynki i maszyny), a 7,8 mln zł należności krótkoterminowe.

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium