czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Decyzja w sprawie upadłości Admiral Boats zapadnie w czerwcu

msd | 23 kwietnia 2018
Gdański sąd wyznaczył termin rozprawy upadłościowej na 8 czerwca. Szanse wierzycieli, w tym obligatariuszy, na odzyskanie pieniędzy tylko maleją.

W najbliższą sobotę minie rok od złożenia przez Admiral Boats wniosku o ogłoszenie upadłości. Same problemy płynnościowe spółki zaczęły się znacznie wcześniej, jeszcze w 2015 r. W związku z krytycznie złą sytuacją finansową Admiral Boats przestał regulować swoje zobowiązania, także wobec obligatariuszy i banków. 

W lipcu ubiegłego roku sąd zabezpieczył majątek Admiral Boats poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy i zawieszenie postępowań egzekucyjnych. Nim jednak do tego doszło spółka zdążyła wydzierżawić część działalności polegającej na produkcji łodzi. Dzierżawcą okazał się podmiot powiązany osobowo z głównym akcjonariuszem Admiral Boats.

W styczniu tego roku spółka informowała, że chciałaby skorzystać z tzw. pre-packu, polegającego na sprzedaży przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji. Z założenia przygotowana likwidacja ma być znacznie szybsza od upadłości, a warunkiem jej przeprowadzenia powinna być decyzja sądu o możliwości wyższego zaspokojenia wierzycieli niż na drodze tradycyjnej likwidacji, prowadzonej przez syndyka. Później już jednak o ewentualnym skorzystaniu z pre-packu Admiral Boats nie infrmował.

Tymczasem majątek spółki wciąż topnieje, na tyle, że jej wierzyciele mogą obawiać się odzyskania jakichkolwiek środków. Na koniec grudnia aktywa Admiral Boats warte były bowiem 19,2 mln zł, podczas gdy zobowiązania spółki to prawie 44,5 mln zł. 

Na koniec grudnia Admiral Boats miał wyemitowane cztery serie obligacji wartych łącznie 10,51 mln zł. Terminy wykupu wszystkich papierów minęły w drugiej połowie 2017 r. Wśród niewykupionego długu znajduje się także uplasowana w lutym 2015 r. emisja publiczna o wartości 6 mln zł. 

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium