niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Admiral Boats chce skorzystać z pre-packu

msd | 25 stycznia 2018
Dziewięć miesięcy po złożeniu przez producenta łodzi wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu złożono też wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa spółki w trybie przygotowanej likwidacji.

Instytucja przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) weszła w życie 1 stycznia 2016 r., razem z nowym prawem restrukturyzacyjnym znowelizowano wówczas także prawo upadłościowe. Z założenia przygotowana likwidacja ma być znacznie szybsza od upadłości, a warunkiem jej przeprowadzenia powinna być decyzja sądu o możliwości wyższego zaspokojenia wierzycieli niż na drodze tradycyjnej likwidacji, prowadzonej przez syndyka.

Co do zasady, wniosek o przygotowaną likwidację powinien zawierać zarówno wycenę majątku firmy, jak i wskazanie potencjalnego inwestora. W komunikacie giełdowym Admiral Boats nie informuje o żadnym z tych elementów.

Od maja ubiegłego roku główna część biznesu spółki (produkcja łodzi) pozostaje w dzierżawie giełdowego Golabu za czynsz w kwocie niespełna 62 tys. zł netto miesięcznie netto. Dzierżawcę i Admiral Boats łączą powiązania osobowe.

W sierpniu ubiegłego roku spółka nie wykupiła wartych 6 mln zł obligacji, które uplasowano w ramach publicznej oferty memorandowej. Jej płynnościowe problemy sięgają natomiast jeszcze 2015 r . Po złożeniu wniosku o upadłość o swoje upomniały się też banki, wypowiadając spółce umowy kredytowe. W październiku nie spłacono także dwóch kolejnych serii obligacji, wartych łącznie 2,01 mln zł.

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A.

 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats nie wykupił kolejnych serii obligacji

  31 października 2017
  Spółka nie spłaciła papierów dłużnych serii L i N o łącznej wartości 2,01 mln zł, co było jedynym możliwy scenariuszem, bo w kwietniu złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats nie wykupił obligacji

  19 września 2017
  Spółka nie spłaciła wartych 6 mln zł papierów dłużnych serii J, które w marcu 2015 r. zostały uplasowane w ramach publicznej oferty memorandowej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje