czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Admiral Boats chce skorzystać z pre-packu

msd | 25 stycznia 2018
Dziewięć miesięcy po złożeniu przez producenta łodzi wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu złożono też wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa spółki w trybie przygotowanej likwidacji.

Instytucja przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) weszła w życie 1 stycznia 2016 r., razem z nowym prawem restrukturyzacyjnym znowelizowano wówczas także prawo upadłościowe. Z założenia przygotowana likwidacja ma być znacznie szybsza od upadłości, a warunkiem jej przeprowadzenia powinna być decyzja sądu o możliwości wyższego zaspokojenia wierzycieli niż na drodze tradycyjnej likwidacji, prowadzonej przez syndyka.

Co do zasady, wniosek o przygotowaną likwidację powinien zawierać zarówno wycenę majątku firmy, jak i wskazanie potencjalnego inwestora. W komunikacie giełdowym Admiral Boats nie informuje o żadnym z tych elementów.

Od maja ubiegłego roku główna część biznesu spółki (produkcja łodzi) pozostaje w dzierżawie giełdowego Golabu za czynsz w kwocie niespełna 62 tys. zł netto miesięcznie netto. Dzierżawcę i Admiral Boats łączą powiązania osobowe.

W sierpniu ubiegłego roku spółka nie wykupiła wartych 6 mln zł obligacji, które uplasowano w ramach publicznej oferty memorandowej. Jej płynnościowe problemy sięgają natomiast jeszcze 2015 r . Po złożeniu wniosku o upadłość o swoje upomniały się też banki, wypowiadając spółce umowy kredytowe. W październiku nie spłacono także dwóch kolejnych serii obligacji, wartych łącznie 2,01 mln zł.

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium