poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Sąd otworzył postępowanie o zmianę układu Marki

msd | 07 czerwca 2019
Tym razem bydgoski sąd zgodził się otworzyć postępowanie o zmianę układu, czego firma pożyczkowa chciała od wielu miesięcy.

Częściowy układ Marki obejmuje 10 serii obligacji o łącznej wartości 18,7 mln zł. Dwie z nich, warte w sumie 3,1 mln zł serie H1 i H2, to papiery pochodzące z przeprowadzonych w 2015 r. ofert publicznych. Marka wypłaciła obligatariuszom pierwsze pieniądze w marcu, ale już co najmniej od grudnia ubiegłego roku chce zmian w układzie.

Przesłanką otwarcia postępowania o zmianę układu częściowego, przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13 czerwca 2017 r. oraz zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z 18 lipca 2017 r., było wykazanie trwałego zmniejszenia dochodu z przedsiębiorstwa dłużnika po zatwierdzeniu układu – podano w komunikacie.

Spółka podtrzymuje chęć spłaty całości nominału i odsetek wobec obligatariuszy, ale chce dostać na to więcej czasu niż dotychczas.

Mając na uwadze obecną sytuację ekonomiczną spółki, zmiana układu w zakresie harmonogramu spłat polega na zmniejszeniu o ok. 45 proc. wartości wypłacanych rat w poszczególnych datach zatwierdzonego przez sąd harmonogramu spłat, jak również odroczenie terminu płatności należności obligatariuszom o cztery lata, tj. do 2029 roku – informowała Marka w połowie maja.

Aktualna wersja układu zakłada spłatę obligatariuszy w latach 2019-2025.

W marcu tego roku spółka rozpoczęła realizację postanowień układowych od przekazania 1,01 mln zł tytułem spłaty 53,3 proc. (0,8 mln zł) należności głównej obligacji serii E oraz odsetek od nich. Kolejną ratę układową (1,16 mln zł) spółka będzie musiała zapłacić jeszcze w tym miesiącu.

W I kwartale tego roku Marka zanotowała 0,2 mln zł przychodów i 3,4 mln zł straty netto. Na koniec marca spółka miała 20,2 mln zł ujemnych kapitałów własnych.

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje