wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe GetBacku - aktualizacja

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 maja 2018
Postępowanie układowe zostało otwarte w dniu wczorajszym – dowiedzieliśmy się od Joanny Podwin z biura rzecznika prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Treść zaktualizowana. Nowe informacje oznaczono kursywą. 

Wraz z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego spółka uzyskała ochronę przed wierzycielami.

W postępowaniu Sędzią - komisarzem został wyznaczony SSR Jarosław Mądry. Nadzorcą sądowym został wyznaczony Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni spółka jawna we Wrocławiu, natomiast kuratorem dla obligatariuszy został ustanowiony Kamil Hajduk - poinformowano w komunikacie rzecznika prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Wstępne propozycje układowe, które GetBack musiał zamieścić w złożonym 2 maja wniosku o otwarcie postępowania, dla niezabezpieczonych obligacji zakładają spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł.

Podczas środowej konferencji przedstawiciele spółki przekonywali, że propozycje ta mają wyłącznie charakter wstępny.

W środę na łamach Obligacje.pl informowaliśmy, że do wrocławskiego sądu trafił także wniosek wierzycieli GetBacku o otwarcie postępowania sanacyjnego, co wiązałoby się z odebraniem spółce zarządu. Kwestię tę wrocławski sąd skomentuje jeszcze dziś.

Jednocześnie, w dniu 09.05.2018 r., pod sygnaturą sygn. akt VIII GR 14/18 został zarejestrowany wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Bliższe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie w dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych - poinformowano.

Suma zgłoszonych przez GetBack wierzytelności w ramach przyspieszonego postępowania układowego sięga 2,82 mld zł, w tym z mocy prawa 2,72 mld zł zostałoby objęte układem. Pozostałe 90,3 mln zł to wierzytelności zabezpieczone na majątku spółki, które mogłyby zostać objęte układem po wyrażeniu zgody przez wierzycieli.

Na dzień sporządzenia wniosku restrukturyzacyjnego GetBack posiadał 3,24 mld zł aktywów, aczkolwiek przedstawiciele windykatora przyznają, że to kwota orientacyjna. Spółka szacuje, że po wdrożeniu środków restrukturyzacyjnych będzie mogła przeznaczyć na spłatę wierzycieli około 1,45 mld zł.

Natomiast w scenariuszu upadłościowym zaspokojenie wierzycieli, jak szacuje GetBack, nie przekroczy 25 proc. Zdaniem spółki oznaczałoby to straty dla „kilku tysięcy” osób fizycznych. Mogłoby też prowadzić do „poważnych perturbacji” na rynku obligacji firm w zakresie refinansowania długów, co – według spółki – skutkować mogłoby problemami kolejnych firm.

Łączna wartość ponad 290 istniejących serii obligacji GetBacku to 2,31 mld zł. Duża część z nich (0,84 mld zł) to papiery z opcją put, które doprowadziły spółkę do utraty płynności.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Strzyżenie obligacji 2C Partners

  25 lutego 2020
  Nieruchomościowa spółka porozumiała się w sprawie umorzenia połowy obligacji, których termin spłaty minął w maju ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej

Emisje