piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe GetBacku - aktualizacja

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 maja 2018
Postępowanie układowe zostało otwarte w dniu wczorajszym – dowiedzieliśmy się od Joanny Podwin z biura rzecznika prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Treść zaktualizowana. Nowe informacje oznaczono kursywą. 

Wraz z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego spółka uzyskała ochronę przed wierzycielami.

W postępowaniu Sędzią - komisarzem został wyznaczony SSR Jarosław Mądry. Nadzorcą sądowym został wyznaczony Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni spółka jawna we Wrocławiu, natomiast kuratorem dla obligatariuszy został ustanowiony Kamil Hajduk - poinformowano w komunikacie rzecznika prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Wstępne propozycje układowe, które GetBack musiał zamieścić w złożonym 2 maja wniosku o otwarcie postępowania, dla niezabezpieczonych obligacji zakładają spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł.

Podczas środowej konferencji przedstawiciele spółki przekonywali, że propozycje ta mają wyłącznie charakter wstępny.

W środę na łamach Obligacje.pl informowaliśmy, że do wrocławskiego sądu trafił także wniosek wierzycieli GetBacku o otwarcie postępowania sanacyjnego, co wiązałoby się z odebraniem spółce zarządu. Kwestię tę wrocławski sąd skomentuje jeszcze dziś.

Jednocześnie, w dniu 09.05.2018 r., pod sygnaturą sygn. akt VIII GR 14/18 został zarejestrowany wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Bliższe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie w dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych - poinformowano.

Suma zgłoszonych przez GetBack wierzytelności w ramach przyspieszonego postępowania układowego sięga 2,82 mld zł, w tym z mocy prawa 2,72 mld zł zostałoby objęte układem. Pozostałe 90,3 mln zł to wierzytelności zabezpieczone na majątku spółki, które mogłyby zostać objęte układem po wyrażeniu zgody przez wierzycieli.

Na dzień sporządzenia wniosku restrukturyzacyjnego GetBack posiadał 3,24 mld zł aktywów, aczkolwiek przedstawiciele windykatora przyznają, że to kwota orientacyjna. Spółka szacuje, że po wdrożeniu środków restrukturyzacyjnych będzie mogła przeznaczyć na spłatę wierzycieli około 1,45 mld zł.

Natomiast w scenariuszu upadłościowym zaspokojenie wierzycieli, jak szacuje GetBack, nie przekroczy 25 proc. Zdaniem spółki oznaczałoby to straty dla „kilku tysięcy” osób fizycznych. Mogłoby też prowadzić do „poważnych perturbacji” na rynku obligacji firm w zakresie refinansowania długów, co – według spółki – skutkować mogłoby problemami kolejnych firm.

Łączna wartość ponad 290 istniejących serii obligacji GetBacku to 2,31 mld zł. Duża część z nich (0,84 mld zł) to papiery z opcją put, które doprowadziły spółkę do utraty płynności.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje