niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Sąd po raz pierwszy unieważnił umowę nabycia obligacji GetBacku - aktualizacja

msd | 06 marca 2020
Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał w piątek wyrok stwierdzający, że umowa nabycia obligacji za pośrednictwem Idea Banku i Polskiego Domu Maklerskiego była nieważna, wynika z informacji podanych przez PAP.

Treść zaktualizowana o stanowisko Idea Banku.

Jak informuje Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska, to pierwszy w Polsce korzystny wyrok w sprawie obligacji GetBacku przeciwko Idea Bankowi i Polskiemu Domowi Maklerskiemu, obecnie działającego pod nazwą PNP, już bez licencji maklerskiej. 

Zgodnie z wyrokiem sądu zawarta umowa została uznana za nieważną, a poszkodowana ma otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy, tak by z otrzymanymi odsetkami, odpowiadały one pełnej zainwestowanej kwocie 100 tys. zł. Sąd nadał wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności. 

- To oznacza, że nawet jak pozwani - Idea Bank i Polski Dom Maklerski - złożą apelację, może zostać wszczęta egzekucja – powiedziała radca prawny Beata Strzyżowska, cytowana przez prawo.pl.

Jak podano w mediach społecznościowych reprezentujących poszkodowaną, w ustnych motywach uzasadnienia sąd podkreślił, iż umowa dotycząca zapisu na obligacje była nieważna, zaś Idea Bank dopuścił się deliktu, tj. czynu niedozwolonego przy oferowaniu obligacji. Sąd miał też zauważyć, iż doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego. 

Bank, co do zasady, nie odnosi się do treści nieprawomocnych rozstrzygnięć sądu. Należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie sąd uwzględnił powództwo w części, a wyrokowi został nadany rygor natychmiastowej wykonalności jedynie w zakresie odnoszącym się do PNP S.A. (dawny PDM SA). W ocenie banku, sąd pominął wszystkie istotne okoliczności sprawy wpływające na wysokość szkody powódki. Bank nie zgadza się z argumentacją sądu i złoży od wyroku apelację - poinformował Idea Bank.

W ostatnich dniach informowaliśmy, że do warszawskiego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wpłynęły też pierwsze pozwy obligatariuszy GetBacku przeciwko skarbowi państwa. W dużej mierze opierać się one mają na raporcie Najwyżej Izby Kontroli, który ujrzał światło dzienne w styczniu tego roku.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje