środa, 23 maja 2018

Newsroom

Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Dayli

msd | 21 marca 2017
Decyzja krakowskiego sądu podyktowana była utratą zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Dayli, w ocenie sądu, nie ma realnych możliwości przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań, a dalsze prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli. 

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego należącej do Kerdos Group sieci drogerii, rekomendował zarządca.

Zgodnie z postanowieniem stan przedsiębiorstwa dłużnika, nie budzi w ocenie sądu wątpliwości, iż postępowanie sanacyjne dłużnika winno zostać umorzone, przyjęcie bowiem odmiennego stanowiska godziłoby w słuszne prawa wierzycieli – podano w komunikacie Kerdosu.

Co do zasady, dłużnikowi przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w ciągu dwóch tygodni.

Po uprawomocnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania Daylu odzyska prawo zarządu własnym majątkiem. Spółce prawdopodobnie pozostanie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wobec umorzenia sanacji Dayli przesądzone wydają się także i losy postępowania restrukturyzacyjnego Kerdosu, dla którego sieć drogerii jest w zasadzie jedynym istotnym aktywem. Rozprawa w przedmiocie umorzenia sanacji Kerdosu przewidziana jest na 22 marca.

Natomiast podczas zwołanego na wtorek NWZA akcjonariusze mają podjąć decyzję w sprawie możliwego połączenia Dayli i Kerdosu. Podczas zgromadzenia poruszona zostanie też m.in. kwestia „wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń wobec byłych członków organów zarządczych i nadzorczych Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji oraz spółek powiązanych”.

We wrześniu ubiegłego roku, gdy obie spółki znajdowały się już w postępowaniu sanacyjnym, minął termin spłaty obligacji Dayli na 5 mln zł. Wcześniej w pierwszej połowie roku trzech emisji nie wykupił Kerdos (łącznie 7,95 mln zł). W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze dwie emisje spółki (w sumie na 23,2 mln zł), lecz obrót nimi jest zawieszony. Do notowań nigdy nie wprowadzono natomiast emisji publicznej trzyletnich obligacji na 4 mln zł z czerwca 2015 r.

 • Indeks Default Rate: 197 mln zł z obligacji firm poszło na straty

  05 kwietnia 2018
  W ostatnich 12 miesiącach, zakończonych 31 marca, notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji o wartości 197 mln zł. To 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Wśród najmniejszych emisji do inwestorów wciąż nie wraca mniej więcej co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Sąd ogłosił upadłość Kerdos Group

  04 września 2017
  Decyzja zapadała około pół roku po umorzeniu postępowania sanacyjnego, które rozpoczęło się jeszcze w maju 2016 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje