niedziela, 17 grudnia 2017

Newsroom

Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Dayli

msd | 21 marca 2017
Decyzja krakowskiego sądu podyktowana była utratą zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Dayli, w ocenie sądu, nie ma realnych możliwości przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań, a dalsze prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli. 

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego należącej do Kerdos Group sieci drogerii, rekomendował zarządca.

Zgodnie z postanowieniem stan przedsiębiorstwa dłużnika, nie budzi w ocenie sądu wątpliwości, iż postępowanie sanacyjne dłużnika winno zostać umorzone, przyjęcie bowiem odmiennego stanowiska godziłoby w słuszne prawa wierzycieli – podano w komunikacie Kerdosu.

Co do zasady, dłużnikowi przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w ciągu dwóch tygodni.

Po uprawomocnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania Daylu odzyska prawo zarządu własnym majątkiem. Spółce prawdopodobnie pozostanie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wobec umorzenia sanacji Dayli przesądzone wydają się także i losy postępowania restrukturyzacyjnego Kerdosu, dla którego sieć drogerii jest w zasadzie jedynym istotnym aktywem. Rozprawa w przedmiocie umorzenia sanacji Kerdosu przewidziana jest na 22 marca.

Natomiast podczas zwołanego na wtorek NWZA akcjonariusze mają podjąć decyzję w sprawie możliwego połączenia Dayli i Kerdosu. Podczas zgromadzenia poruszona zostanie też m.in. kwestia „wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń wobec byłych członków organów zarządczych i nadzorczych Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji oraz spółek powiązanych”.

We wrześniu ubiegłego roku, gdy obie spółki znajdowały się już w postępowaniu sanacyjnym, minął termin spłaty obligacji Dayli na 5 mln zł. Wcześniej w pierwszej połowie roku trzech emisji nie wykupił Kerdos (łącznie 7,95 mln zł). W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze dwie emisje spółki (w sumie na 23,2 mln zł), lecz obrót nimi jest zawieszony. Do notowań nigdy nie wprowadzono natomiast emisji publicznej trzyletnich obligacji na 4 mln zł z czerwca 2015 r.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje