wtorek, 24 maja 2022

Newsroom

Sąd zatwierdził układ Actionu z wierzycielami

msd | 07 sierpnia 2020
Postanowienie o zatwierdzeniu układu zostało wydane po ponad czterech latach od otwarcia postępowania sanacyjnego wobec dystrybutora sprzętu IT.

Przyjęty w styczniu, a teraz zatwierdzony układ zakłada, że do właścicieli wartych 100 mln zł obligacji Actionu wróci w gotówce 40,35 proc. należności głównej oraz 9,65 proc. w ramach konwersji długu na nowe akcje. Warunki układu przewidują też możliwość zaspokojenia dodatkowych 7,5 proc.

Piątkowe postanowienie warszawskiego sądu musi się jeszcze uprawomocnić.

Główną płatność (40,35 proc. kapitału) obligatariusze mieliby otrzymać w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie sądu.

Postępowanie sanacyjne Actionu ruszyło 1 sierpnia 2016 r. Natomiast termin spłaty obligacji objętych postępowaniem pierwotnie przypadał na lipiec 2017 r. Papiery te znajdowały się niemal wyłącznie w portfelach inwestorów instytucjonalnych.

Więcej wiadomości o Action S.A. w restrukturyzacji

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium