niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Sąd zatwierdził układ GetBacku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 06 czerwca 2019
Wrocławski sąd zatwierdził przyjęty w styczniu układ windykacyjnej spółki z wierzycielami – wynika z informacji podanych przez Radio Zet na Twitterze.

Przyjęty w styczniu, a teraz zatwierdzony układ oznacza, że GetBack ma oddać właścicielom niezabezpieczonych obligacji 25 proc. nominału w ratach rozłożonych na osiem lat. Pozostała część należności głównej oraz odsetki zostaną umorzone. Żadna część długu nie zostanie także skonwertowana na nowe akcje.

Spłaty układowe rozpocząć mają się w ostatnim dniu roboczym drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu. Niezabezpieczeni obligatariusze poczekają jednak na pierwsze pieniądze o rok dłużej. Płatności wobec nich rozpisano wprawdzie na 16 rat płatnych co pół roku, ale dwie pierwsze mają mieć wartość zerową. Dwie kolejne będą zaś symboliczne, po 2 proc. przewidzianego do spłaty zadłużenia. Innymi słowy, będzie to po 0,5 zł z każdych zainwestowanych 100 zł w obligacje GetBacku. 

Najwyższe płatności, po 10-12 proc. zadłużenia przewidzianego do spłaty, obligatariusze mają otrzymać dopiero w dniach wypłaty od dziewiątej do 12 raty.

Nominalna wartość niezabezpieczonych obligacji GetBacku, które objęte są układem w ramach przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego to prawie 2,3 mld zł.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje