środa, 25 kwietnia 2018

Newsroom

SAF wprowadził niedawną emisję do obrotu na Catalyst

msd | 16 kwietnia 2018
Za debiutujące obligacje windykacyjna spółka płaci stałe 7,5 proc. w skali roku przy dwuletnim okresie spłaty i kwartalnych okresach odsetkowych.

Warte 2,45 mln zł papiery serii D wyemitowano w ramach styczniowej oferty prywatnej do 4 mln zł, którą zamknięto na kilka dni przed wykupem starszej serii B o wartości nominalnej 2,34 mln zł. W emisji udział wzięło 37 osób.

Obligacje SAF-u mają dwuletni okres spłaty, ale spółce przysługuje też opcja przedterminowego wykupu, z której może skorzystać najwcześniej po sześciu miesiącach od emisji. Wówczas konieczne byłoby wypłacenie obligatariuszom 0,3 proc. premii.

SAF zobowiązał się zabezpieczyć dług hipoteką do 120 proc. nominału na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, która należy do innej spółki, powiązanej osobowo z emitentem. Na dzień sporządzenia noty informacyjnej debiutujących papierów (15 marca) zabezpieczenie nie zostało jeszcze ustanowione. Emitent zobowiązał się, że wpis hipoteki do księgi wieczystej zostanie dokonany w terminie pięciu miesięcy od przydziału długu.

Ponadto, w warunkach emisji ustanowiono też szereg typowych kowenantów. Wśród nich zapisano na przykład limit wypłaty dywidendy do 30 proc. zysku netto. 

Do godz. 15.25 nie handlowano debiutującymi obligacjami SAF0220, animator kwotuje je na 98,5/100 proc. nominału. 

W obrocie na Catalyst znajduje się także wygasająca na początku sierpnia tego roku seria C obligacji SAF-u o wartości 1,12 mln zł. Rynek wycenia je na 99,5 proc. nominału, co oznacza 8,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o SAF S.A.

 • SAF pozyskał 2,45 mln zł z emisji obligacji

  01 lutego 2018
  Prywatna oferta papierów dłużnych serii D warta była od 1 do 4 mln zł. Pozyskane środki niemal w całości pokrywają przypadający w najbliższy poniedziałek wykup starszych obligacji.
  czytaj więcej
 • SAF planuje emisję obligacji - zaktualizowana

  29 grudnia 2017
  Windykator chce pozyskać do 4 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych serii D. Emisja dojdzie do skutku, gdy inwestorzy obejmą obligacje za co najmniej 1 mln zł.
  czytaj więcej
 • SAF poprawił kondycję finansową

  21 września 2017
  Po udanym półroczu, w którym windykator znacznie poprawił zyski oraz przepływy operacyjne, zwiększeniu uległo saldo gotówki, a tym samym spadła wartość długu netto.
  czytaj więcej
 • Skromny zysk SAF-u

  02 czerwca 2017
  Sytuacja spółki, która w 2016 r. zarobiła na czysto 200 tys. zł pozostaje komfortowa dzięki relatywnie niskiemu zadłużeniu i równie niskim zobowiązaniom krótkoterminowym.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje