wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Santander Bank Polska wyemituje bankowe papiery wartościowe

msd | 24 listopada 2021
Jeszcze w tym roku bank zamierza uplasować warte do 0,5 mld zł papiery, które miałyby trafić do obrotu na Catalyst. Santander nie wyklucza, że będą to instrumenty zrównoważonego rozwoju.

Oferta zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a nominał każdego bankowego papieru wartościowego Santandera wart będzie 500 tys. zł. Instrumenty te stanowić będą zobowiązania zaliczane do zobowiązań kwalifikowanych (MREL), wynika z komunikatu banku.

Jak podano, zaplanowana przez Santandera emisja powinna zostać przeprowadzona do końca 2021 r. Papiery będą mieć zmienne oprocentowanie, którego wysokość zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu. Bank 

„Bank podejmie decyzję o emisji BPW oraz ich parametrach, w tym o tym czy BPW zostaną wyemitowane jako instrumenty zrównoważone, po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych bank może również podjąć decyzję o zmianie łącznej wartości nominalnej lub odstąpieniu od emisji BPW” – przekazał Santander Bank Polska.

Docelowo papiery mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie notowana jest obecnie jedna seria podporządkowanych obligacji Santandera o wartości 1 mld zł. To oprocentowane na 1,6 pkt proc. ponad WIBOR 6M papiery SPL0428, które od kwietnia 2023 r. będą mogły podlegać przedterminowemu wykupowi. Do handlu tymi obligacjami dochodzi jednak tylko sporadycznie, między innymi z powodu nominału ustalonego na 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje