niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Santander BP sprzeda aktywa za ponad 1,1 mld zł

msd | 26 marca 2021
W wartej 2,5 mld euro transakcji Allianz przejmie polskie aktywa grupy Aviva, z którą Santander Bank Polska współpracuje w zakresie ubezpieczeń. Bank także sprzeda część należących do niego akcji spółek joint venture utworzonych wspólnie z Avivą.

W ramach dużej transakcji pomiędzy niemieckim Allianzem a brytyjską Avivą polski oddział Santandera sprzeda Allianzowi po 10 proc. akcji spółek Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych. Dostanie za to około 243 mln euro, a kolejne 14 mln euro może otrzymać po spełnieniu zobowiązania do sprzedaży 10 proc. akcji Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego do Aviva TUnŻ. 

„(…) przybliżony pozytywny wpływ transakcji na kapitały własne banku wyniesie ok. 450.000.000 złotych” – poinformował Santander Bank Polska.

Transakcji towarzyszyć ma też rozwiązanie umowy o współpracę pomiędzy Santanderem a Avivą. Bank zawrze natomiast nową umowę akcjonariuszy z Allianzem, który zostanie jego partnerem dla nowych umów w zakresie bancassurance.

Zamknięcie transakcji wymaga jeszcze wielu zgód, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, czy Komisji Europejskiej. Według Santandera, zakończenie transakcji może zająć do 12 miesięcy.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Santandera – złotowe papiery podporządkowane SPL0428 oraz denominowany w euro dług senioralny serii SPL0921. Ich nominały to kolejno 500 tys. zł oraz 100 tys. euro. Do giełdowych transakcji dochodzi tylko złotowymi obligacjami, i to nie częściej niż co kilka, kilkanaście tygodni. Można zakładać, że stronami transakcji są wyłącznie profesjonalni inwestorzy.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje